fbpx
uokik

Pozasądowe dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców: UOKiK ruszył z kampanią informacyjną

Na początku tego roku weszły w życie nowe przepisy pozwalające na rozwiązywanie sporów konsumencki – UOKiK przypomina o tym zarówno sklepom, jak i klientom.

Jak zauważa UOKiK – droga pozasądowa jest szybsza, tańsza i prostsza niż sądowa. Stąd Urząd zainicjował nową stronę informacyjną – http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Znajdują się na niej informacje o tym, jak konsumenci mogą rozwiązać spór z przedsiębiorcą bez udziału sądów. Nie oznacza to, że sami przedsiębiorcy nie powinni zapoznać się z informacjami na stronie – lepiej wiedzieć, jakie narzędzia posiada w odwodzie nasz potencjalnie niezadowolony klient.

Jeżeli sprzedawca odrzucił reklamację konsumenta, albo zmienił jego żądanie, to konsument może rozwiązać spór pozasądowo, składając wniosek do wyspecjalizowanego podmiotu. Ich dane znajdują się w rejestrze na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili wpisanych jest tam 6 podmiotów: Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki – sprawy z zakresu usług finansowych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – usługi telekomunikacyjne i pocztowe, Rzecznik Finansowy – podmioty rynku finansowego, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie – spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi, Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego – spory między pasażerami a przewoźnikami kolejowymi oraz inspektorzy Inspekcji Handlowej. Spór można rozwiązać, zwracając się do Inspekcji Handlowej, w sprawach z zakresu m.in. umów sprzedaży, turystycznych, deweloperskich, remontowych.

Jak donosi strona UOKiK:

Prezes Rady Ministrów podpisała rozporządzenia regulujące pracę Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów. Rozporządzenia określają m.in.:

  • treść wniosku, który składa konsument, gdy chce rozwiązać sprawę polubownie przy pomocy Inspekcji Handlowej;
  • rodzaj dokumentów, które konsument musi dołączyć;
  • sposób składania wniosków – można to zrobić zwykłą pocztą i elektronicznie;
  • termin na wyrażenie zgody na propozycję rozwiązania sporu, który wynosi minimum 10 dni.

Zostaw odpowiedź