fbpx
uokik o serwisach rezerwacyjnych

Prezes UOKiK coraz silniejszy – czy nie za silny?

Decyzją Senatu w dniach 2-4 września 2015 parlament przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów bez poprawek. Jest to jednoznacznie pozytywna odpowiedź na analizy przeprowadzone przez organizacje konsumenckie, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz UOKiK (uokik.gov.pl).

Wynika z nich, że podmioty na rynku finansowym dość jednoznacznie wykorzystują swoją pozycję, aby traktować konsumentów w sposób nieuczciwy.

 

 

Teraz wiele wskazuje, że padły ofiarą swojego dość krótkowzrocznego sprytu, ponieważ prerogatywy przyznane Prezesowi UOKiK są bardzo szerokie i zdają się momentami zahaczać o dotychczasowe uprawnienia bliższe sądom niż urzędom. Chociaż jak twierdzi UOKiK

„nowe rozwiązania były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi” to przedsiębiorcy mają odmienne zdanie twierdząc, że nie istnieją żadne rzeczowe argumenty dla zmiany prawa (Business Center Club) oraz, że konsultacji nie było wystarczająco dużo (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych).

Czy instytucje finansowe oraz „parafinansowe” faktycznie mają się czego obawiać? Wiele wskazuje na to, że tak. Główne źródło niepokoju mogą stanowić tzw decyzje tymczasowe.

Decyzje tymczasowe – na wzór postępowań w sprawie praktyk ograniczających konkurencję – szybka reakcja na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów. Jeszcze w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów decyzja tymczasowa zobowiąże przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań. Pozwoli zapobiec uprawdopodobnionym zagrożeniom.

Decyzja tymczasowa będzie wydawana na czas nie dłuższy niż do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Przyspieszony tryb odwołań: przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odwołania od decyzji tymczasowej. W takiej sytuacji UOKiK przekaże akta sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania odwołania, a ten będzie miał 2 miesiące na rozpatrzenie odwołania od dnia jego przekazania przez Prezesa UOKiK.

Źródło: UOKiK

 

Niewątpliwie błędnie wydana decyzja tymczasowa może skutecznie utrudnić sprzedaż instrumentów finansowych i ograniczyć płynność finansową podmiotu gospodarczego. Czy tak będzie? Czas pokaże. Z pewnością przedsiębiorcy powinni mieć żal, ale przede wszystkim do samych siebie. O tym, że problem dezinformowania konsumentów oraz wymuszania na nich niezgodnych z prawem i zwykłą uczciwością zapisów w umowach jest poważny i nie dotyczy tylko niedoregulowanej szarej strefy wiedzieliśmy wszyscy od dawna. Z pewnością, gdyby samo środowisko spróbowało uregulować nieprawidłowości zamiast przymykać na nie oko nie mielibyśmy do czynienia z tak drastyczną „nadreakcją” ze strony parlamentu. Teraz pozostaje liczyć na łaskawość Prezesa i zrobić uczciwy rachunek sumienia, ponieważ czas pobłażania dobiegł końca.

 

Ponadto nowe prawo wprowadza instytucję tajemniczego klienta w celu uzyskania materiału dowodowego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przy czym UOKiK będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko za zgodą sądu. Inne pomniejsze nowe prerogatywy UOKiK to:

 

Możliwość publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji – dzięki temu będzie możliwe szybkie i skuteczne ostrzeganie konsumentów o zachowaniach lub zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom.

Nowy model kontroli postanowień wzorców umów – to Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania.

Źródło: UOKiK

 

Więcej szczegółów tutaj:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11879

 

 

Zostaw odpowiedź