fbpx

Przeszkody w zakupach przez Internet

W ostatnich dwóch latach więcej niż połowa skarg otrzymanych skarg przez Sieć ECC-Net, tj. około 31 000, dotyczyła zakupów przez Internet. Jak wynika z najnowszego raportu wydanego przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), konsumenci nadal doświadczają istotnych problemów, robiąc zakupy przez Internet.

Raport „Europejski rynek sprzedaży on-line ­– skargi konsumenckie 2010-2011” zwraca uwagę na aktualne problemy, z jakimi mają do czynienia konsumenci, korzystając z możliwości transgranicznych zakupów przez Internet. Jest to podsumowanie sporów o charakterze transgranicznym zgłaszanych przez indywidualnych konsumentów do Sieci ECC.

W większości problemy zgłaszane przez konsumentów dotyczyły nieotrzymania towaru, wadliwych produktów oraz niezgodności towaru z zamówieniem. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Luksemburg i Holandia to kraje, które otrzymują najwięcej skarg.

Jednym z problemów, który napotykają konsumenci, jest to, iż przedsiębiorcy nie zawsze respektują regulacje odnośnie do sprzedaży na odległość, co skutkuje odmową skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Kolejne kwestie to m.in. niezapewnienie usług, przedsiębiorcy posługujący się fałszywą stroną internetową, podrabiane produkty. Mimo wielu niedogodności napotykanych przez konsumentów należy zauważyć, iż sprzedaż internetowa wciąż się rozwija.

Raport Sieci ECC zawiera listę praktycznych wskazówek zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Poprzez listę zawierającą praktyczne porady, Sieć ECC-Net sugeruje konsumentom:

  • sprawdzenie przedsiębiorcy, z którym ma się do czynienia
  • płacenie tylko sprawdzonymi i bezpiecznymi metodami
  • unikanie scamów, tj.  podejrzanych stron internetowych
  • zrozumienie zobowiązań, których się podejmują

W przypadku gdy przedsiębiorca oferuje produkty lub usługi poprzez stronę internetową, musi on spełnić określone wymagania prawne. Poprzez listę wskazówek dla przedsiębiorców i zastosowanie się do niej, mogą oni w szybki sposób zapoznać się z przepisami obowiązującymi w UE i je wdrożyć.

Zostaw odpowiedź