fbpx

Raport: tylko 1/3 polskich internautów wierzy w RODO

Prawie każdy internauta w Polsce wie co to RODO, ale nie każdy wierzy, że nowe przepisy są w stanie cokolwiek zmienić.

Aż 94 procent użytkowników polskiego Internetu wie czym są przepisy RODO i do czego służą. Polscy internauci mają do nowych przepisów mocno ambiwalentne podejście. Z jednej strony wiedzą o ich istnieniu i są świadomi jakie prawa im daje, a z drugiej nie wierzą, że są w stanie je egzekwować. Ponadto komunikację stron www w kwestii RODO uważają za męczącą, mocno utrudniającą szybkie dostanie się na stronę www.

 

Połowa internautów (około 51 procent) przyznała, że słyszała o RODO jeszcze przed jego wdrożeniem 25 maja 2018 roku, podczas gdy jedna czwarta nie miało takiej wiedzy. Ponadto, znowu połowa przyznała, że wie jakie prawa daje im rozporządzenie, podczas gdy 1/5 respondentów uznała, że nie posiada takiej wiedzy.

Czy użytkownicy Internetu czytają komunikaty informacyjne RODO? Ani trochę. Blisko 55 procent mówi o tym otwarcie, zaś w szarej strefie potencjalnie zamykających znajduje się kolejne 23 procent (odpowiedzi trudno powiedzieć lub ani się zgadzam, ani się nie zgadzam). W efekcie czego, czas na czytanie poświęca tylko około 22 – 23 procent polskich internautów. Biorąc pod uwagę opasłe obowiązki informacyjne dominujące na polskich stronach to i tak dobry wynik.

W końcu, jednocześnie z badania wynika, że internauci są podzieleni w kwestii wpływu RODO na ochronę ich danych osobowych 33% zadeklarowało, że dzięki regulacji ich dane są lepiej chronione, 34% było zdania przeciwnego, a 34% nie miało zdania.

 

O BADANIU

Badanie zostało zrealizowane w dniach 1–21 sierpnia 2018 roku metodą wywiadów indywidualnych wspomaganych komputerowo (CAWI). Próba badawcza została dobrana za pomocą zaproszeń wyświetlanych (ROS) na stronach dużych portali informacyjnych oraz sieci reklamowych: Gazeta.pl, Grupa ZPR Media, Interia, Onet, Polska Press Grupa, Wirtualna Polska. Dzięki takiemu doborowi próby podczas realizacji projektu rekrutowano internautów na kilku tysiącach zróżnicowanych pod względem profilu witrynach, a wspólny zasięg osiągnięty w badaniu wyniósł ponad 95% polskich internautów (na podstawie łącznego zasięgu według badania Gemius/PBI). Badana grupa objęła osoby w wieku 15 i więcej lat, zgodnie z regulacjami dotyczącymi dolnej granicy wiekowej w tego typu badaniach. Dane zostały zebrane przez Webankieta za pomocą kwestionariusza w wersji elektronicznej. Wielkość próby, przy której maksymalny błąd oszacowania stanowi 2,6%, wyniosła 1278 osób. Próba została przeważona z wykorzystaniem wagi analitycznej opartej o płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci. Wsparcie merytoryczne zapewniła Grupa Robocza Badania, zrzeszająca w IAB Polska między innymi instytuty badawcze oraz specjalistów z działów badań i analiz firm członkowskich.

Zostaw odpowiedź