fbpx

Raport FORTINET 2013: Pracownicy nie są świadomi zagrożeń dla bezpieczeństwa IT firmy

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, co drugi przebadany w Polsce respondent w wieku 21-32 lat jest gotowy złamać firmowe zasady ograniczające możliwość używania w miejscu pracy prywatnych urządzeń mobilnych. To o 150 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Raport powstał w oparciu o wyniki niezależnej ankiety przeprowadzonej w październiku 2013 roku wśród 3200 pracowników w wieku 21-32 lat z 20 krajów, w tym 151 Polaków.

Pomimo tego, iż generalnie grupa przebadanych Polaków pozytywnie ocenia politykę swoich pracodawców (36% z nich stwierdziło, że zapewniają im swobodę), to połowa z nich przyznaje, że jest skłonna łamać wewnętrzne regulaminy, które uniemożliwiają im korzystanie z urządzeń przenośnych.

Na przykład 1/4 respondentów z Polski korzystających z usług przechowywania danych w chmurze (np. DropBox, Google Drive, Sky Drive) do celów służbowych stwierdziła, że złamałaby zasady zakazujące im tego. Co więcej, 70% osób korzystających z takich usług przyznało, że korzysta z nich również do celów służbowych. 12% osób tej grupy przechowuje w chmurze firmowe hasła, 16% informacje finansowe, 22% poufne dokumenty, takie jak kontrakty czy biznesplany, a aż 33% dane klientów.

Badanie obejmowało również ćwiczenie mające na celu ocenę świadomości różnych typów zagrożeń. Niestety ich wyniki stanowią poważne ostrzeżenie dla pracodawców. Wykazały one, że młodzi pracownicy są albo wcale nieświadomi zagrożeń albo posiadają dużą wiedzę w tym zakresie. Między tymi dwoma biegunami jest grupa 27% osób o minimalnej świadomości. Kiedy spytano ich o pojęcia, takie jak „APT” (zaawansowane kierunkowe ataki o długotrwałym działaniu), „DDoS” (rozproszony atak typu odmowa usługi), „botnet” i „pharming”, nawet do 52% respondentów w ogóle nie orientuje się w tym temacie.

Ankieta dowiodła ponadto, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy używaniem własnych urządzeń w miejscu pracy a poziomem świadomości dotyczącej zagrożeń. Im częściej pracownik używa prywatnych urządzeń do celów służbowych, tym wyższa jego świadomość dotycząca zagrożeń.

Zostaw odpowiedź