fbpx

SAP najlepsze wyniki finansowe w historii

Firma SAP osiągnęła najwyższe w historii przychody ze sprzedaży oprogramowania, przekraczające 1 mld EUR.

• Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły w II kw. 2012 r. o 26% (licząc po stałych kursach walut – o 19%), do 1,059 mld EUR, głównie za sprawą dwucyfrowego wzrostu we wszystkich regionach.

• Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży technologii innowacyjnych: platforma SAP HANA przychody na poziomie 85 mln EUR, rozwiązania mobilne (Mobile) – 54 mln EUR oraz rozwiązania do przetwarzania w chmurze (Cloud)  – 69 mln EUR.

• W II kw. 2012 r. przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych  nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 21% (licząc po stałych kursach walut – o 15%), do 3,14 mld EUR.

• Zysk operacyjny w II kw. 2012 r., nieoparty na standardach MSSF, wzrósł o 15% (licząc po stałych kursach walut – 8%), do 1,17 mld EUR.

• Zysk na akcję za II kw. 2012 r.,  nieoparty na standardach MSSF, wzrósł o 19%, do 0,70 EUR.

WALLDORF, Niemcy, 24 lipca 2012 r. — Firma SAP AG ogłasza wyniki finansowe za zakończony 30 czerwca 2012 r. II kwartał roku finansowego

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ

We wszystkich regionach zanotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania. Ponadto utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na technologie innowacyjne. Sprzedaż rozwiązań do przetwarzania w chmurze (Cloud) wzrosła o 112% r/r, głównie za sprawą nowych i oferowanych w sprzedaży wiązanej rocznych subskrypcji SuccessFactors. Strategiczne przejęcie SuccessFactors pozwoliło firmie przyspieszyć realizację strategii, mającej na celu uzyskanie pozycji czołowego dostawcy rozwiązań do przetwarzania w chmurze. SAP osiągnął przychody ze sprzedaży platformy SAP HANA na poziomie 85 mln EUR, co przybliża firmę do realizacji założonego celu na cały rok, tj. co najmniej 320 mln EUR. Przychody ze sprzedaży rozwiązań mobilnych (Mobile) wyniosły 54 mln EUR, co sprawia, że firma ma duże szanse na osiągnięcie założonego celu na cały rok, tj. 220 mln EUR. Dobre wyniki zanotowano również w branżach strategicznych: przychody ze sprzedaży oprogramowania dla sektora usług finansowych oraz sektora detalicznego wzrosły o ponad 60%, a dla sektora przemysłowego — o ponad 20%

„Nasza zorientowana na Klienta strategia innowacyjności zapewnia Klientom wyjątkowe korzyści biznesowe, a jednocześnie pozwala SAP osiągać rekordowe wyniki finansowe

w niepewnej sytuacji gospodarczej” – powiedzieli współdyrektorzy generalni SAP Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe. „SAP wyróżnia się na tle konkurencji tym, że dostarcza swoim Klientom innowacyjne rozwiązania do przetwarzania w chmurze, rozwiązania mobilne oraz technologię in-memory na stabilnej i sprawdzonej platformie. Zamierzamy nadal oferować przełomowe rozwiązania tak, aby osiągnąć cele, jakie postawiliśmy sobie na 2015 r.”

„Zrealizowaliśmy już większą część  założeń na ten rok w zakresie przychodów z oprogramowania, natomiast jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży oprogramowania i związanych z nim usług — udało się nam osiągnąć połowę” — powiedział Werner Brandt, dyrektor ds. finansowych SAP. „Jeśli tendencja z pierwszej połowy tego roku utrzyma się, to w połączeniu z naszym stałym dążeniem do usprawniania działalności operacyjnej będziemy mieć duże szanse osiągnięcia naszych celów na 2012 r., które wpisują się również w szerszą strategię do 2015 r.”.

PROGNOZY BIZNESOWE

SAP podtrzymuje swoje prognozy za cały rok 2012:

  • Firma przewiduje, że wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych za cały 2012 rok, nieoparty na standardach MSSF, wyniesie 10—12% licząc po stałych kursach walut (2011: 11,35 mld EUR). Wzrost ten obejmuje również udział SuccessFactors, na poziomie maks. 2%.
  • Firma przewiduje, że zysk operacyjny za cały 2012 rok, nieoparty na standardach MSSF, wyniesie 5,05 – 5,25 mld EUR licząc po stałych kursach walut (2011: 4,71 mld). Zysk operacyjny za cały 2012 rok, nieoparty na standardach MSSF, z wyłączeniem SuccessFactors, będzie się kształtować w podobnym przedziale.
  • Firma przewiduje, że realna stawka podatkowa w całym 2012 roku, liczona według standardów MSSF, wyniesie 26,5 – 27,5% (2011: 27,9%), natomiast nieoparta na standardach MSSF — 27,0 – 28% (2011: 26,6%).

źródło: rzecznikprasowy.pl

Zostaw odpowiedź