fbpx

Sektor MŚP: jesteśmy gotowi na kryzys, a Euro nie chcemy

Jak co roku Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło badanie wśród reprezentatywnej grupy polskich przedsiębiorców – właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, czyli trzonu polskiej gospodarki.

Przedsiębiorcy są już pewni – kryzys puka do naszych drzwi, ale to nie zmniejsza apetytów na inwestycje. Przynajmniej w grupie przebadanych mikroprzedsiębiorstw oraz firm małych, które w II półroczu mają w planach zdecydowanie większe inwestycje niż w półroczu pierwszym.

Z kolei przedsiębiorcy średniej wielkości wypowiedzieli się zdecydowanie mniej optymistycznie – mówiąc wprost, w nadchodzących miesiąc nie mają zamiaru inwestować.

Od wielu lat nie zmienia się sposób inwestowania małych firm – korzystają one przede wszystkim z własnych oszczędności. Robi tak więcej niż 2/3 wszystkich firm. Reszta korzysta z kredytów bankowych oraz leasingu.

O tym, że dotyka nas spowolnienie gospodarcze świadczy spadający popyt, a wraz z nim zdecydowanie mniejsza chęć do podnoszenia cen. Ilość przedsiębiorstw skłonnych do podnoszenia cen spadła o 1/5 w stosunku do roku ubiegłego.

Niemniej krytycznie przedstawiciele MŚP wypowiedzieli się na temat przyjęcia waluty Euro. 40% stwierdziło, że przyniesie to więcej korzyści niż strat dla ich pozycji na rynku. Tylko 20% zgodziło się z twierdzeniem odwrotnym do powyższego.

Trudniej będzie także o podwyżkę – tylko 5% przebadanych firm planuje podwyżki (rok temu ponad 15%). Co nie zmienia faktu, że 10% firm z sektora MŚP poszukuje nowych pracowników. Zwolnienia zaś zapowiada 6%; 2/3 firm nie planuje zmian w zatrudnieniu.

Zostaw odpowiedź