fbpx

Siedziba firmy w mieszkaniu

Początkujący przedsiębiorcy nie chcą wynajmować siedziby dla firmy, wolą prowadzić działalność w swoim mieszkaniu lub domu. W takim przypadku istotne jest, które koszty wiążące się z przeznaczeniem części mieszkania na siedzibę firmy można uznać za koszty firmy.

Jedną z zalet takiego rozwiązania jest możliwość wliczenia niektórych kosztów mieszkaniowych w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlaczego firma w mieszkaniu?

Powodów jest kilka. Najbardziej przekonującym wydają się niskie koszty, które wiążą się z takim wyborem. Oczywiście dotyczy to jedynie osób, które nie świadczą usług w lokalu klienta. Zaliczamy do nich np. freelancerów, a wśród nich: dziennikarzy, programistów, grafików komputerowych, tłumaczy, ale również rzemieślników (pod warunkiem że ich praca odbywa się jedynie w obrębie siedziby firmy – biurze, warsztacie). Dla jasności – działalność gospodarczą we własnym lokalu (mieszkaniu lub domu) może założyć przedstawiciel każdej profesji. Sęk w tym, że nie każdy może rozliczać koszty mieszkaniowe. Należy też wspomnieć, że firmę można również prowadzić w części wynajmowanego mieszkania lub domu. Jeżeli mieszkanie, którego część przeznaczamy na prowadzenie działalności gospodarczej, jest mieszkaniem spółdzielczo-własnościowym, fakt prowadzenia w nim działalności trzeba zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej. Ta z kolei zwiększy czynsz, ale jedynie za część, którą przeznaczono na potrzeby prowadzenia firmy. Stawka będzie prawdopodobnie taka sama, jak za pobliskie lokale użytkowe należące do danej spółdzielni.

Jeżeli lokal, którego część przeznaczona została na prowadzenie firmy, wymaga zmian – adaptacji na potrzeby działalności – wówczas potrzebna jest zgoda starosty na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości. Sytuację tę określają dokładnie przepisy ustawy Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku nr 156, poz. 1118). Zgłoszenia takiego muszą dokonać przedsiębiorcy chcący prowadzić:
• gabinety lekarskie,
• gabinety stomatologiczne,
• gabinety kosmetyczne,
• salony fryzjerskie,
• małe sklepy (w części domu).

Podsumowując, zgłoszeniu w starostwie podlegają te działalności, których prowadzenie wymaga uzyskania zezwoleń sanitarnych oraz dokonania stosownych zgłoszeń. Zgłoszeniu w starostwie podlegają również firmy prowadzone w mieszkaniach, które zatrudniają jednego lub więcej pracowników.

 

Wady i zalety

Do korzyści płynących z prowadzenia firmy we własnym lub wynajętym mieszkaniu można wliczyć:

• oszczędność czasu – odpadają dojazdy do siedziby firmy;
• oszczędność pieniędzy – brak dojazdów do firmy to brak kosztów z nimi związanych, nie płaci się za bilety, paliwo. Przede wszystkim odpadają koszty wynajmu biura. Na sprzęcie, który posiadamy w domu (komputer, łącze internetowe, telefon), a także mediach również można zaoszczędzić;
• mniej stresu – chociażby ze względu na unikanie ulicznych korków i opóźnionej komunikacji miejskiej;
• czas dla rodziny – dla jednych to zaleta, dla innych wada; prowadząc działalność w mieszkaniu, można z jednej strony poświęcić więcej czasu rodzinie, z drugiej strony rodzina w miejscu pracy może działać rozpraszająco.

 

Siedziba firmy w mieszkaniu lub domu to również kłopot. Oto przykłady:

• czas dla rodziny – wspomniany już i opisany;
• problem z miejscem – jeśli mieszkanie jest wystarczająco duże, można wygospodarować miejsce np. na spotkanie z klientem, gorzej, jeżeli takiej dodatkowej przestrzeni brak;
• rozdzielenie życia prywatnego i zawodowego – zdarza się, że osoby pracujące w domu mają problemy z mobilizacją do pracy. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy podają brak wyraźnego oddzielenia między sferami ich życia: prywatną i zawodową. Dom zaczyna zatracać dla nich swoje podstawowe wartości, nie kojarzy się wyłącznie z miejscem spokojnym, w którym można odpocząć, nabiera natomiast cech miejsca pracy. Z kolei praca w domu źle wpływa na efektywność pracy jako takiej. Cechy kojarzone z domem i jego atmosferą, o których wspomniano wcześniej, przekładają się na obniżenie chęci do pracy i spadek jej efektywności;
• brak kontaktów – który wiąże się też z brakiem zdobywania doświadczenia (oczywiście tego, które można zdobyć, współpracując z innymi). Pracując w domu, trudniej nawiązać kontakty zarówno biznesowe, jak i towarzyskie;
• niejasności związane z kosztami – prowadząc osobne biuro, nie mamy problemu z określeniem kosztów, jakie się z tym wiążą, sytuacja nieco się komplikuje, gdy takie koszty musimy podzielić między siedzibę firmy a mieszkanie lub dom.

Co warto wiedzieć?

Zanim możliwe będzie wliczenie kosztów mieszkaniowych w koszty prowadzenia firmy, należy zgłosić adres właściwego mieszkania lub domu jako adres siedziby. Poza tym trzeba zgłosić (w urzędzie miasta/gminy), że część mieszkania/domu będzie przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej. Pociąga to za sobą dwie konsekwencje – dzięki takiemu zgłoszeniu można rozliczać czynsz za mieszkanie będące siedzibą firmy, niestety rośnie wówczas podatek od nieruchomości. Nie istnieje jedna stawka takiego podatku, są za to limity. Ich górna granica wzrasta z 0,60 zł/m² (w przypadku zwykłego podatku od nieruchomości) do ponad 20 zł/m² (w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą).

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkanie, również mogą urządzić w nim siedzibę firmy. W tym przypadku wliczenie kosztów mieszkaniowych w koszty działalności gospodarczej jest możliwe, pod warunkiem że wynajem mieszkania jest odpowiednio udokumentowany. Umowa najmu stanowi tutaj najważniejszy element. Jeśli jest zawarta, rozliczenie kosztów odbywa się na takiej samej zasadzie, jak w przypadku mieszkania własnościowego. Jeżeli faktury za media wystawiane są na właściciela wynajmowanego mieszkania, nie stanowi to problemu, aby wliczyć je w koszty działalności.

 

Rozliczenie kosztów siedziby firmy w mieszkaniu

Aby uniknąć problemów z określeniem, co wliczyć, a co nie można wliczyć w koszty działalności, dobrze jest przeznaczyć na jej użytek osobne pomieszczenie. Nie zawsze jest to możliwe, wówczas prowadzona działalność gospodarcza powinna objąć określony procent powierzchni lokalu, który na nią przeznaczamy. Jeśli postanowimy, że powierzchnia przeznaczona np. na biuro obejmie 30% mieszkania/domu, na podstawie takiego procentu obliczamy koszty prowadzenia działalności, czyli wszystko to, co jest niezbędne do jej prowadzenia. Zaznaczmy, że rozliczane są kwoty netto. Jeśli faktura np. za internet wystawiona jest na przedsiębiorcę, wówczas można też obniżyć podatek VAT. Przed określeniem procentowego rozkładu mieszkanie/biuro trzeba pamiętać, że w razie kontroli skarbowej należy uzasadnić podjętą decyzję. Innymi słowy przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że przykładowe 30% mieszkania jest mu niezbędne do prowadzenia firmy. To samo tyczy się także kosztów, takich jak prąd, gaz, internet itp. Rozliczeniu takich kosztów służy „dowód wewnętrzny”. Określa on procent od całości kwoty, jaką ponosi się za wszelkie koszty związane z działalnością. W koszty prowadzenia działalności proporcjonalne do powierzchni użytkowanej można również wliczyć:
• podatek gruntowy,
• podatek od nieruchomości,
• wpłaty na fundusz remontowy,
• opłaty za legalizację wodomierzy,
• opłaty wchodzące w czynsz (centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, przeglądy i naprawy instalacji gazowej).

Podsumowanie
Określenie procentowego rozkładu powierzchni mieszkania przeznaczonej na potrzeby biura jest kwestią najbardziej problematyczną. Jeśli przedsiębiorca jest w stanie udowodnić podczas kontroli, że do prowadzenia działalności potrzebuje dokładnie takiej części mieszkania, jaką określił, problem znika. Kwestia proporcji pojawia się również podczas odliczania rachunków. Jeśli w koszty działalności zostanie wliczony cały rachunek za telefon, wówczas trzeba się spodziewać, że kontrola z urzędu to zakwestionuje. Oczywiście jeśli udowodni się, że wszystkie rozmowy przeprowadzone były w celach służbowych, problem rozwiązany. Inna kwestia, jeśli przedsiębiorca posiada umowę na firmę i posługuje się np. telefonem służbowym. Trzeba pamiętać, aby nie zawyżać kosztów działalności gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu. Po pierwsze, rośnie podatek od nieruchomości, po drugie, rośnie prawdopodobieństwo konfrontacji z urzędem skarbowym.


Artykuł dotyczący prowadzenia firmy w mieszkaniu został dostarczony przez specjalistów serwisu iFirma i pochodzi z magazynu Mensis.pl nr 10.


Zostaw odpowiedź