fbpx

Smartfonizacja Polaków – raport jestem.mobi

Najnowsza edycja raportu poświęconego rynkowi mobilnemu przynosi ciekawe podsumowanie minionego roku i omawia trendy, które będziemy obserwować w obecnym. W dokumencie znajdziemy opis najważniejszych wydarzeń ze świata i z Polski. Nie zabrakło również case studies.

Badanie Mobile Life realizowane jest techniką bezpośrednich wywiadów (CAPI) na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków w wieku 16-60 lat.

W ramach raportu uwzględniono dwie definicje telefonu typu smartfon. Pierwsza z nich była oparta jest o subiektywną deklarację respondenta (czy posiada takie urządzenie). Druga została opracowana na podstawie kryteriów opartych o parametry techniczne telefonu.

Przyjmując, że smartfonem nazywamy telefon, który posiada dotykowy ekran lub pełną klawiaturę QWERTY i jednocześnie system operacyjny oraz jednocześnie możliwość instalowania aplikacji i korzystania z internetu, w roku 2013 penetracja smartfonów wynosiła 33 proc.

Różnica między penetracją mierzoną w oparciu o subiektywną deklarację (19 proc.) a przyjęciem kryteriów opartych o parametry techniczne (33 proc.) wskazywała w dalszym na ciągu niską świadomość Polaków, czym w ogóle jest smartfon.

Z upływem czasu świadomość oczywiście rośnie. Warto przypomnieć, że w roku 2012 aż 64 proc. posiadaczy smartfonów nie była świadoma posiadania tego typu telefonu. W roku 2013 zmniejszyła się do 42 proc. W roku 2014 jest jeszcze lepiej.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na prawidłowość, że największa dysproporcja była widoczna w grupie użytkowników najmłodszych (16-21 lat) – w roku 2013 w tej grupie 34 proc respondentów deklarowało posiadanie smartfona wobec 59 proc. rzeczywistego poziomu ich posiadania.

Ten fakt warto zestawić z danymi na kolejnych stronach raportu. Wówczas okaże się, że ta grupa wiekowa używa smartfonów w sposób najbardziej zaawansowany.

Polska goni również kraje zachodnie Europy, gdy idzie o nasycenie rynku tabletami. W pierwszym kwartale 2012 penetracja tych urządzeń nad Wisłą wynosiła 3 proc., a obecnie te wskaźnik jest równy 11 proc.

Już prawie połowa posiadaczy smartfonów (46 proc.) korzysta z aplikacji mobilnych. Kolejne 14 proc. deklaruje, że jest tym zainteresowanych w niedalekiej przyszłości. Jest to więcej niż rok temu (wówczas tylko 1/3 posiadaczy smartfonów korzystała z aplikacji). Z drugiej strony osób, które zadeklarowały, że nie korzystają i nie chcą korzystać jest teraz więcej niż przed rokiem (2013 – 34 proc., 2012 – 26 proc.).

Mężczyźni częściej niż kobiety pobierają aplikacje mobilne. Co oczywiste, osoby młodsze (w przedziałach wiekowych 16-30 lat) zdecydowanie częściej korzystają i pobierają aplikacje w porównaniu do osób starszych.

Na sile przybiera korzystanie z bankowości mobilnej. W 2012 roku korzystało z tylko 6 proc. Polaków, rok później – dwa razy więcej osób. Na tle krajów wiodących w tym segmencie finansów w telefonie Polacy mogą wypadać blado, ale w tym obszarze Polska znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju.

Gorzej z płatnościami mobilnymi – w 2012 roku płaciło telefonem 4 proc. Polaków, w 2013 – niewiele więcej, bo 5 proc. Przyczyn tak małego zainteresowania płatnościami mobilnymi należy upatrywać w braku standardu wśród polskich rozwiązań płatniczych oraz niewystarczającej i nieprecyzyjnej komunikacji ze strony dostawców tego typu usług.

Zostaw odpowiedź