fbpx
pracownicy

Specjaliści na wagę złota. Poznaj oczekiwania Twoich pracowników

Postępująca profesjonalizacja branży e-commerce sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera fakt posiadania w naszej firmie pracowników z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem zawodowym. IT, analiza finansowa, księgowość, marketing i zarządzanie, sprzedaż, obsługa klienta i obsługa prawna – wszędzie tam liczą się dziś profesjonaliści.

Kluczowe jest nie tylko to, jak ich zdobyć, ale również w jaki sposób ich przy sobie zatrzymać? Interesujące fakty na ten temat przynosi lektura raportu przygotowanego przez Gfk Polonia na zlecenie PZU.

Nie wszyscy w równym stopniu gotowi do odejścia z firmy

Widoczne w polskiej gospodarce spowolnienie jest czynnikiem, który w różnym stopniu wpływa na decyzję o zmianie pracy przedstawicieli poszczególnych profesji. Prawie połowa badanych wskazała, że kryzys gospodarczy hamuje ich decyzję o poszukiwaniu atrakcyjniejszego miejsca zatrudnienia, co zmniejsza ich dostępność na rynku pracy.

Najliczniejszą grupą, która wskazała tę odpowiedź są księgowi (71%) oraz pracownicy marketingu (56%). Najmniejsze obawy, co do konsekwencji odejścia z dotychczasowego miejsca pracy wyrażają analitycy finansowi i informatycy. Jedynie dla 1/3 przedstawicieli tych zawodów, jest to istotny czynnik.

Badania pokazują, że blisko 80% pracodawców ma problemy z rekrutacją osób, które spełniają ich oczekiwania. Niedopasowanie kompetencji zawodowych ma charakter strukturalny. Nie wynika z bieżącej koniunktury na dany rodzaj kompetencji, a z niedopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i niedostosowania kierunków edukacji do wymagań pracodawców. Jest to widoczne także w kwestii kompetencji miękkich, samoorganizacyjnych czy interpersonalnych, które nie są kształtowane w wystarczającym stopniu

komentuje Piotr Palikowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Podwyżka albo…odchodzę

Jak nietrudno się domyśleć, jednym z najważniejszych motywatorów, który mógłby przekonać specjalistów do zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie. Niezaspokojenie ambicji, co do wysokości otrzymywanego wynagrodzenia może stanowić bardzo często bezpośrednią przyczynę do rozpoczęcia poszukiwań nowego miejsca pracy.

Tym bardziej, że według połowy badanych firmy wykorzystują sytuację ekonomiczną do blokowania podwyżek. Tego zdania jest aż 64% księgowych i 54% marketingowców. Tę prawidłowość wskazali także analitycy finansowi oraz pracownicy obsługi klienta – odpowiednio 47 i 44 proc. oraz co trzeci informatyk.

Wyniki badania pokazują, że im większa szansa na podwyżki w danej grupie zawodowej, tym większe przekonanie o ich blokowaniu przez pracodawców. Odpowiedzi respondentów wskazują na wyraźny rozdźwięk w percepcji obszaru płacy i perspektywy rozwoju w różnych grupach zawodowych. Księgowi, którzy najliczniej uważają, że firma blokuje ich podwyżki, równocześnie widzą najwyższy potencjał w rozwijaniu swoich umiejętności i zdobywaniu doświadczenia. Natomiast w branży IT widać rozbieżność pomiędzy oceną własnych kompetencji, a wyceną rynkową. Ich oczekiwania są duże, a oferowane warunki pracy w firmach mogą być bardzo różne, w zależności od specjalizacji, umiejętności i zakresu zadań

mówi Olga Zarachowicz, Dyrektor Zarządzający ds. HR w Grupie PZU.

Możliwość rozwoju zawodowego i atmosfera równie ważne co zarobki

motywacja

Wynagrodzenie nie jest jedynym motywatorem zmiany pracy. Ważnymi czynnikami pozapłacowymi, które powinien oferować pożądany pracodawca jest również stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego oraz odpowiednia atmosfera i kultura pracy. Stabilność zatrudnienia jest najważniejsza dla pracowników obsługi klienta. Możliwości awansu i większego zakresu obowiązków oczekują księgowych. Natomiast rozwój zawodowy oraz atmosferę i kulturę pracy najwyżej cenią informatycy.

Specjaliści na rynku pracy preferują pracodawców, którzy zapewniają perspektywy rozwoju zawodowego. Co ciekawe, wyniki badania pokazały, że rozwój jest w badanych grupach zawodowych różnie rozumiany: wśród księgowych, analityków finansowych i pracowników obsługi klienta, jako awans i podwyżka, a wśród specjalistów IT i marketingu, jako wzrost kompetencji i doświadczenia. PZU, dzięki innowacyjnym i prowadzonym na szeroką skalę projektom, pozwala na stałe podnoszenie kompetencji i umiejętności swoich pracowników oraz rozwój w wielu obszarach

komentuje Olga Zarachowicz.

Badanie „Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy” zostało zrealizowane przez GfK Polonia dla Grupy PZU w sierpniu 2013 r. Badanie zrealizowano metodą internetowych wywiadów wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 518 osób w wielu 28-50 lat, należących do poniższych grup zawodowych: Analitycy finansowi, Specjalizacja IT, Księgowość, Marketing i zarządzanie sprzedażą, Obsługa klienta. 75% badanych miało staż w swojej firmie powyżej 3 lat.

Zostaw odpowiedź