fbpx

Sprzedajesz tablety? Sprawdź, które nie przeszły ostatniej kontroli UKE

Popularność tabletów rośnie z roku na rok. Obecnie, w skali globalnej mogą się one pochwalić większą ilością sprzedanych egzemplarzy niż stare, poczciwe laptopy.

Nic zatem dziwnego, że w minionych latach jak grzyby po deszczu zaczęły w naszym kraju powstawać firmy, które rozpoczęły dystrybuować, produkowane w Chinach urządzenia. Urząd Komunikacji Elektronicznej postanowił przyjrzeć się im nieco bliżej. Wyniki kontroli nie napawają optymizmem…

Kontrolerzy UKE weryfikowali dokumentację wyrobów, poprawność naniesienia na wyrobie oznakowania zgodności CE oraz przeprowadzali badania laboratoryjne w zakresie wymagań określonych dla urządzeń radiowych, nadawczych i nadawczo – odbiorczych oraz w zakresie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w swoim raporcie przypomniał, że producent, który wprowadza tablet do obrotu powinien:

 • przeprowadzić ocenę zgodności z wymaganiami;
 • wystawić deklarację zgodności;
 • nanieść oznakowanie CE;
 • dołączyć do tabletu deklarację zgodności lub oświadczenie o spełnianiu wymagań;
 • dołączyć informację umożliwiającą identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym dane urządzenie może być wykorzystywane;
 • dołączyć informację umożliwiającą ustalenie zakończeń sieci publicznej, do których dane urządzenie może być dołączane.

UKE poddał procedurze kontrolnej 104 wytypowane losowo urządzenia. Dodatkowo próbki 31% kontrolowanych wyrobów poddano szczegółowym badaniom laboratoryjnym.

Jedynie w stosunku do 47 skontrolowanych urządzeń (co stanowi udział na poziomie ok. 45%) nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W 43 przypadkach podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów do obrotu skutecznie usunęły stwierdzone w kontroli nieprawidłowości w taki sposób, aby wyrób mógł pozostać w sprzedaży. Spośród pozostałych 14 urządzeń, które nie spełniały wymagań – 3 zostały wycofane z rynku, a w dwóch przypadkach Prezes UKE wydał zakaz udostępniania wyrobu. W stosunku do pozostałych 11 wyrobów nadano bieg postępowaniom administracyjnym.

Przeprowadzona przez Prezesa UKE kampania pomiarowa wykazała, że znaczna część znajdujących się na rynku wyrobów nie spełnia wymagań. Co istotniejsze dla konsumenta, badania laboratoryjne znacznej części urządzeń wykazały, że nie spełniają one wymagań zasadniczych (dotyczących wymagań konstrukcyjnych) i wymagają poprawy.

Jak zatem możemy zauważyć, niska cena to nie wszystko. Większość modeli, które mienią się mianem najtańszych na rynku tabletów, ma poważne problemy z poprawnym funkcjonowaniem.

Poniżej lista produktów, które nie przeszły pozytywnie kontroli laboratoryjnej:

 1. Apollo Quicki 1041
 2. Colorovo City TAB Lite7
 3.  evoPAD 970W
 4.  Lark  FreeMe 70.9
 5.  MODECOM FreeTab 2099
 6.  Manta MID 11
 7.  Manta MID 06 N
 8.  OMEGA MID 7108
 9.  OMEGA MID 7031
 10.  OMEGA MID
 11.  GOCLEVER TAB
 12.  GOCLEVER TAB A93.2
 13.  Tracer OVO AIR

Zostaw odpowiedź