fbpx

Tag: ochrona danych osobowych

Dwa lata po wejściu na europejski rynek, Verve, właściciel nowatorskiej platformy mobilnego marketingu postanowił wycofać ją ze Starego Kontynentu. Wszystko przez RODO.
Dane osobowe są wartością, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i społecznym, a co za tym idzie wymagają należytej ochrony. Takie stanowisko zostało przyjęte przez parlamentarzystów europejskich przyjmujących sprawozdanie do …
Światowy lider w zakresie płatności, Mastercard przygotował ciekawą infografikę na temat możliwych do wyróżnienia typów osobowości wśród użytkowników e-sklepów.
Pod koniec 2012 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zawarł porozumienie z Państwową Inspekcją Pracy dotyczące przeprowadzania wspólnych kontroli u pracodawców. Porozumienie w swym założeniu miało na celu wyeliminowanie …
Darmowe szkolenie online prowadzone przez eksperta ds. ochrony danych osobowych w e-biznesie Krzysztofa Krawczyka skierowane do osób odpowiedzialnych za wdrożenie GIODO i kontrolę danych osobowych w firmach online.
Darmowe szkolenie online prowadzone przez eksperta ds. ochrony danych osobowych w e-biznesie Krzysztofa Krawczyka skierowane do osób odpowiedzialnych za wdrożenie GIODO i kontrolę danych osobowych w firmach online.
Ochrona danych osobowych to aspekt ważny, jednak bardzo często pomijany w biznesie internetowym. Ten artykuł przybliża instytucję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i pomoże uregulować te kwestie w Twoim …