fbpx

Techniki informatyczne unowocześniają ofertę edukacyjną, aby konkurować o najlepszych uczniów!

Przedsiębiorcy z branży IT działający w województwie zachodniopomorskim będą współtworzyć program kształcenia zawodowego w regionalnych szkołach o profilu informatycznym. Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku będzie możliwe dzięki współpracy szkół z Technoparkiem Pomerania w ramach projektu „ICT Business to Education”.

Sugestie zmian w procesie kształcenia uczniów przedsiębiorcy mogą zaproponować podczas otwartego warsztatu, który odbędzie się 7 grudnia w Szczecinie.

„Zawody informatyczne gwarantują wysokie zarobki, mimo to na rynku pracy brakuje specjalistów z tej dziedziny. Młodzież niechętnie wybiera ścisłe kierunku studiów, a absolwenci uczelni wyższych często nie spełniają oczekiwań firm IT” – wskazuje Jolanta Balicka z SPNT – „Przedsiębiorcy wymagają, aby pracownicy tworzyli aplikacje w technologiach, które są aktualne i pożądane na rynku. Zdarza się, że sami wykładowcy nie są na bieżąco z najnowszymi trendami w branży. A tylko niektórzy studenci uzupełniają wiedzę na własną rękę. Aby spełnić wymagania firm, treści przekazywane studentom i uczniom muszą się ciągle zmieniać, tak szybko jak zmieniają się technologie – a mówimy o branży, w której skoki następują w ciągu kilku miesięcy. To problem nie tylko uczelni, bo kształcenie dobrego informatyka zaczyna się już na poziomie szkoły średniej”.

Aby wzmocnić kształcenie zawodowe szkół o profilu informatycznym i wpłynąć na skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy, Technopark Pomerania realizuje projekt „ICT Business to Education”. W jego ramach w proces kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym zaangażowani zostaną regionalni przedsiębiorcy z branży IT. Będą oni opracowywać treści merytoryczne modułów szkoleniowych oraz przeprowadzać szkolenia dla nauczycieli informatyki z języków programowania tj. SQL, PHP, JavaScript oraz Java. Ponadto w ramach projektu utworzone narzędzie wspierające komunikację pomiędzy nauczycielami a przedsiębiorcami – docelowo będzie ona stanowić instrument szybkiego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Opracowany i wdrożony w trakcie realizacji projektu nowy model ICT B2E ma zmodernizować dotychczasowy system kształcenia zawodowego w zakresie informatyki poprzez jego dostosowanie do potrzeb branży ICT

– „Liczymy, że wypracowany nowy model kształcenia ICT B2E sprawdzi się i będzie wykorzystywany w innych województwach w Polsce, przez organizacje IT oraz szkoły. Docelowo korzyść z naszego projektu odniosą też sami uczniowie, ponieważ będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco z udziałem firm. Będą lepiej przygotowani zarówno do dalszej nauki na studiach, jak i podjęcia pracy w IT, co z kolei powinno ucieszyć pracodawców” – mówi Katarzyna Witkowska – Menedżer Działu Rozwoju Technoparku.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu „ICT Business to Education” zostaną przedsiębiorcom zaprezentowane podczas otwartego warsztatu. Podczas spotkania przedyskutowane zostaną tematy dotyczące platformy e-learningowej, kształtu i zakresu materiałów dydaktycznych, wypracowania wstępnego rozwiązania dydaktycznego czy zakresu tematycznego szkoleń dla nauczycieli. Przedstawione zostaną  także  oczekiwania Zamawiającego, wynikające  z raportu diagnozującego poziom jakości kształcenia w zakresie języków programowania.
Otwarty warsztat odbędzie się  7 grudnia 2012 r. w godz. 13.00 -15.00 w Willi West – Ende przy al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie.
Projekt „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” jest realizowany w Technoparku Pomerania we współpracy ze Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI oraz Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Patronem inicjatywy jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Zostaw odpowiedź