fbpx

Telemarketing garnkowy na cenzurowanym UOKiK

Handel elektroniczny, to szersza gałąź handlu na odległość. W Polsce niestety słabo rozwiniętego w czasach przed internetowych z powodu późnych przemian ustrojowych – zupełnie inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii.

Widać to także w kulturze i szacunku sprzedawców wobec konsumentów co spotkało się z bardzo surową karą wymierzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

900 tysięcy złotych kosztowały sumarycznie praktyki słynnych w negatywnym sensie marek: Eco-Vital i Mat-Medic, które zasłynęły w mediach ze sprzedaży produktów wartych grube tysiące, chętnie na kredyt. UOKiK wskazał, że zarówno sposób zapraszania jak i przebieg procesu sprzedawania budził liczne wątpliwości natury etycznej:

 

Jak wykazało postępowanie UOKiK, spółka Eco-Vital zachęcała do udziału w poczęstunkach, spotkaniach, warsztatach kulinarnych, występach gwiazd, bez podawania informacji, że chodzi o sprzedaż. Pracownicy byli szkoleni by skupiać się na niekomercyjnych aspektach spotkania (np. występach artystycznych, kabaretowych, wykładach o zdrowym żywieniu). Również na rozdawanych biletach nie było informacji, że warsztaty kulinarne organizowane są w celach handlowych.

 

Niemniej mało profesjonalnie, a wręcz skandalicznie, zachowywali się pracownicy Mat-Medic:

 

[…] telemarketerzy, by ukryć fakt, że w rzeczywistości chodzi o sprzedaż produktów, przedstawiali się jako przedstawiciele poradni diagnostycznej Mat-Medic i zapraszali na refundowane badania. W tej samej formie prowadzone były pokazy: sale oznaczano tablicami informującymi o badaniach, a handlowcy, nierzadko przebrani w lekarskie fartuchy i przedstawiali się jako konsultanci medyczni. Niezgodnie z prawdą zapewniali także o refundacji  zakupów z UE, NFZ lub instytutu medycznego.

 

 

 

Urząd poinformował, że decyzje nie są ostateczne. Zarówno Eco-Vital, jak i Mat-Medic może odwołać się do Sądu. Urząd nie po raz pierwszy zakwestionował praktyki tej spółki. Już w ubiegłym roku wydana została decyzja zobowiązująca do zaprzestania 8 niedozwolonych praktyk i nakładająca prawie 200 tys. zł kary.  

 

Zostaw odpowiedź