fbpx

Unia zaciska pętle na szyi nieuczciwych e-sprzedawców

Właśnie ogłoszono, że Parlament Europejski ratyfikował nowe przepisy wzmacniające rolę organów chroniących prawa konsumentów.

Co prawda, do przyjęcia przepisów jeszcze chwila, ponieważ musi je zatwierdzić Rada EU, a następnie czeka nas vacatio legis, ale mogą one przywołać do porządku sprzedawców, którzy zbyt lekko podchodzą do tematu przestrzegania praw konsumentów. Podstawowym założeniem nowo przyjętych przepisów jest ujednolicenie uprawnień urzędów w różnych krajach oraz ułatwienie im współpracy i skutecznego ścigania naruszeń transgranicznych, „w tym naruszeń w otoczeniu cyfrowym”.

Parlament Europejski zachęca do minimalizowania skutków, które mogą wystąpić ponownie tzn wskazuje na konieczność zapobiegania naruszeniom praw konsumenta poprzez ograniczanie praw przedsiębiorców jeśli zajdzie taka potrzeba. Chodzi tu na przykład o uniemożliwianie przenoszenia miejsc rejestracji działalności gospodarczej między krajami unijnymi, aby unikać odpowiedzialności za łamanie prawa. Ponadto, urzędy będą mogły ingerować w strony www w celu umieszczenia ostrzeżenia przed zakupami u nieuczciwego przedsiębiorcy lub usuwać z nich treść, tak aby zminimalizować ryzyko potencjalnych szkód.

Inne nowe uprawnienia przewidziane w unijnym prawie to:

  • organy będą mogły wszczynać postępowania względem przedsiębiorców z własnej inicjatywy, bez skargi konsumentów
  • organy będą miały wgląd w każdy dokument, który pozwoli zidentyfikować właściciela domeny, tym samym dokumenty takie na wezwanie polskiego UOKiK będzie musiał przedstawić każdy rejestrator domen na terenie UE
  • organy będą mogły przeprowadzać w sposób dowolny anonimowe zakupy kontrolowane w celu egzekwowania obowiązujących przepisów konsumenckich
  • organy będą mogły wzywać na świadków osoby fizyczne oraz prawne w tym na przykład do dostawców usług płatniczych, dostawców usług internetowych, operatorów telekomunikacyjnych, rejestrów domen i podmiotów rejestrujących domeny oraz dostawców usług hostingowych
  • organy będą miały możliwość prowadzenia niezbędnych kontroli na miejscu oraz posiadać uprawnienia do wkraczania do pomieszczeń i środków transportu oraz na tereny, z których przedsiębiorca objęty kontrolą korzysta w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu
  • organy będą miały możliwość zwrócenia się do przedstawicieli lub pracowników przedsiębiorcy objętego kontrolą o wyjaśnienie faktów, informacji, danych lub dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli oraz powinny mieć możliwość rejestrowania odpowiedzi udzielonych przez tych przedstawicieli lub pracowników

 

Zostaw odpowiedź