fbpx

UOKiK nałożył karę na platformę nc+

Jak informowaliśmy w połowie kwietnia, UOKiK rozpoczął postępowanie w sprawie ukarania platformy nc+ za nielegalne praktyki. Z końcem kwietnia ogłoszono, że ITI Neovision (właściciel) za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zapłaci blisko 11 mln zł.

Największe zastrzeżenie budził fakt, że gdy klient nie zrezygnował do 19 kwietnia z dotychczasowej umowy, została ona od 1 maja automatyczne zastąpiona ofertą nc+ obowiązującą przez 18 miesięcy.

Kontrola Urzędu potwierdziła nieprawidłowości w umowie jaką oferowała nc+. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że ITI Neovision jednostronnie zmieniając umowy zawarte z abonentami telewizji „n” złamała prawo.

Zdaniem Urzędu, treść zawartych z abonentami umów nie stanowiła podstawy do dokonania takiej zmiany, a informując konsumentów o tym spółka  naruszyła dobre obyczaje, wprowadzając ich w błąd. Ponadto, jednostronna zmiana warunków umowy dotyczyła również umów zawartych na czas oznaczony.

Prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowania uznała, że ITI Neovision wprowadzając ofertę „nc+” naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Nałożono na spółkę obowiązek usunięcia skutków zakwestionowanych działań, w tym liczne obowiązki informacyjne uzależnione od sytuacji, w jakiej znaleźli się abonenci ITI Neovision. Ponadto nakazano umieszczenie decyzji na stronie internetowej ncplus.pl. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na ITI Neovision Urząd nałożył sankcję finansową – 10 mln 841 tys. zł.

Zostaw odpowiedź