Audyt przedwdrożeniowy – przegląd możliwych rozwiązań pod kątem realizacji celów biznesowych przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb użytkowników (zgodnie z założeniami procesu UCD). Na audyt przedwdrożeniowy składa się szczegółowa analiza konkurencji, badania fokusowe, pogłębione wywiady, testy z użytkownikami oraz ocena ekspercka. Wykorzystanie rozbudowanych narzędzi i procedur badawczych w postaci heurystyk umożliwia wyłonienie najlepszego koncepcji z możliwych.

Audyt UI/UX – szczegółowa analiza użyteczności i doświadczeń użytkowników platformy e-commerce z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych i statystycznych. Audyt UI/UX dostarcza informacji na temat kluczowych ścieżek krytycznych oraz umożliwia wyeliminowanie wąskich gardeł zaniżających współczynnik konwersji.
Testy techniczne, funkcjonalne i wydajnościowe – Niska wydajność platformy po stronie front-end’u – o błędach technicznych nie wspominając – to realne straty finansowe wynikające z dużej ilości porzuconych sesji (wg raportu opracowanego przez KISSmetrics, kiedy strona ładuje się powyżej 4 sekund 25% użytkowników rezygnuje z jej przeglądania). Kompleksowe testy ukierunkowane na wykrycie błędów technicznych, funkcjonalnych i wydajnościowych pozwalają zdiagnozować i wyeliminować newralgiczne punkty systemu zaniżające konwersję i sprzedaż

Audyt SEO – wysoka pozycja platformy e-commerce w wynikach wyszukiwarki Google na wybrane słowa kluczowe to klucz do sukcesu efektywnej sprzedaży pochodzącej z ruchu organicznego. Skuteczne działania w obszarze SEO należy rozpocząć od dogłębnej analiza struktury kodu i treści w celu identyfikacji zagrożeń i punktów krytycznych zaniżających efektywne działania w zakresie Search Engine Optimization.

Strategia online/e-commerce – proces rozbudowy biznesu internetowego nie powinien być dziełem przypadku, a przemyślaną strategią ukierunkowaną na realizację celów strategicznych i operacyjnych. Przeprowadzenie Dokładnej analizy wewnętrznych procesów biznesowych, słabych i silnych stron firmy, potencjału i znajomości marki, a także modelowanie i prognozowanie rentowności, przychodów i kosztów (z uwzględnieniem aktualnych trendów branżowych i analizy konkurencji) umożliwia realizowanie planów i celów biznesowych w sposób przemyślany i pragmatyczny.

Plan marketingowy – Realizowanie Działań marketingowe bez konkretnego planu jest jak błądzenie w ciemnościach w poszukiwaniu igły w stogu siana. Każda złotówka zainwestowana w marketing powinna generować wartość dodaną dla firmy w postaci wzrostu wolumenu sprzedaży w zakładanym horyzoncie czasowym. Wiemy jak to robić i przygotujemy plan marketingowy oparty na szczegółowej analizie biznesowej