fbpx

Ustawa o prawach konsumenta zatwierdzona!

W tym tygodniu Prezydent podpisał Ustawę o prawach konsumenta, która wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/83/UE i rewiduje implementacje dyrektywy 1999/44/WE. Nowe prawo zacznie obowiązywać w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czeka nas sporo zmian. Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało ich zestawienie „w pigułce”.

 

 

ZAKUPY PRZEZ INTERNET

Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy, który musi Ci podać w sposób jasny iż rozumiały m.in. adres pocztowy, numer rejestrowy, czy e-mail, pod którym można szybko i efektywnie się z nim kontaktować. Numer telefonu musi być przekazany, tylko jeżeli sprzedawca takim dysponuje.

 

Masz prawo otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu czy rozpoczęcia świadczenia usługi. Trwały nośnik nie oznacza konieczności użycia pisemnego dokumentu. Może to być również e-mail.

 

Opt in zamiast opt out. Przedsiębiorca nie będzie mógł stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez Ciebie odpowiedniego pola, a nie odrzucenia (odznaczenia) w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła dotyczy również zakupów tradycyjnych).

 

Przedsiębiorca musi zapewnić, abyś w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia wyraźnie potwierdził, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczone w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

Nie będziesz musiał ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostaniesz o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś zamówiony towar (14-dniowy termin będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej).

Ale masz aż 12 miesięcy na rezygnację z towaru kupionego w internecie, jeżeli sprzedawca nie poinformował Cię o prawie do zwrotu.

 

Załącznikiem do ustawy jest gotowy wzór odstąpienia od umowy. Możesz swobodnie go wykorzystać, nie martwiąc się czy prawidłowo napisałeś pismo. Jeżeli sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, możesz odstąpić od umowy wysyłając formularz np. mailem.

 

W razie odstąpienia przez Ciebie od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca będzie musiał zwrócić Ci kwotę otrzymaną od Ciebie na pokrycie kosztów dostarczenia produktu, ale w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje (np. jeżeli wybierzesz kuriera zamiast poczty, sprzedawca nie zwróci Ci dodatkowych kosztów).

 

ZAKUPY TRADYCYJNE

Do tej pory reklamowanie towarów było możliwe dzięki przepisom ustanawiającym instytucje „niezgodności towaru z umową”. Po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta „niezgodność towaru z umową” zostanie zastąpiona rękojmią.

Obowiązywać będą tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi i na podstawie gwarancji.

 

UWAGA: Do umów, które zawarłeś przed wejściem w życie ustawy będzie stosować się przepisy dotychczasowe, czyli uprawnienia z tytułu niezgodności z umową.

 

W ramach rękojmi (dawniej „niezgodności towaru z umową”) będziesz mógł domagać się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów. Sprzedawca będzie mógł bronić się tylko poprzez niezwłoczną wymianę lub naprawę.

 

UWAGA: Jeśli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeśli natomiast jest to mniej istotna wada, sprzedawca może ją naprawić, ale tylko raz. Później musi zgodzić się np. na żądanie wymiany towaru.

 

Będziesz musiał zostać poinformowany o wszystkich kosztach jakie poniesiesz w związku z danym zakupem (opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe, podatki) Sprzedawca będzie zobowiązany podać Ci pełną cenę najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy.

 

Z 6 miesięcy do roku wydłuży się okres domniemania, że wada istniała w chwili, w której towar został przez Ciebie kupiony. W tym czasie to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że było inaczej, a nie Ty.

 

Jeżeli będziesz chciał skorzystać z infolinii, to pamiętaj, że opłata za rozmowę nie może być większa niż za zwykłe połączenia telefoniczne – przedsiębiorca nie będzie mógł więc na niej zarobić.

 

Zostaw odpowiedź