fbpx

Użytkownik w centrum uwagi : nowy serwis WSB – case study

Nadrzędną koncepcją, wokół której powstał projekt nowej odsłony serwisu www.wsb.pl, jest precyzyjna segmentacja jego odbiorców. Takie podejście pozwoliło połączyć cel biznesowy WSB z optymalnym zaspokojeniem potrzeb grupy docelowej uczelni.

Konwersja serwisu WWW została skutecznie zwiększona , przy jednoczesnym wzroście współczynnika zadowolenia jego użytkowników.

Tło projektu

Wyższe Szkoły Bankowe to grupa renomowanych niepublicznych uczelni biznesu, założonych przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.. W skład grupy wchodzi 13 uczelni w całej Polsce. Symetria została wybrana przez firmę TEB Akademia do współpracy przy projekcie wymiany 14 witryn Wyższych Szkół Bankowych, odpowiadając za opracowanie funkcjonalności witryny, badania oraz przygotowanie layoutów graficznych, uwzględniających nową linię graficzną WSB. Wśród celów postawionych przed nowotworzonym serwisem uwzględniono zwiększenie konwersji , zaspokojenie potrzeb informacyjnych grup docelowych oraz eliminację błędów z obszaru usability.

 

Użytkownik i jego potrzeby

Przystępując do projektu specjaliści Symetrii postawili sobie za cel zbadanie i poznanie opinii użytkowników odnośnie pierwotnej wersji serwisu WSB, za pomocą badań online. Po zapoznaniu się z potrzebami odbiorców oraz analizie benchmarkingowej prezentującej najnowsze trendy w tworzeniu stron www, przystąpiono do wykonania interaktywnego prototypu serwisu, który pozwolił na przeprowadzenie badań usability.

Zostaw odpowiedź