fbpx

VAT 2013 – zmiany w eksporcie i imporcie

Ułatwienia dotyczące eksportu i importu towarów i usług oraz stosowania stawki 0%, zmiany w kwestii miejsca świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego – m. in. takie nowości w ustawie o VAT szykuje Ministerstwo Finansów na nadchodzący rok.

Zmienione przepisy, choć nie wszystkie, mają wejść w życie wraz z 1 stycznia 2013 roku. Niektóre z nich będą wprowadzane stopniowo z upływem miesięcy. Dzięki temu przedsiębiorcy eksportujący lub importujący towary, zyskają więcej czasu, aby oswoić się z czekającymi ich zmianami. W zależności od rodzaju zmian, będą one wprowadzane 1 kwietnia i 1 lipca – takie przynajmniej są plany.

Eksport i import

 

Nowelizacja ustawy o VAT zmieni rozumienie eksportu i importu towarów i usług. Dzięki temu nowe przepisy będą lepiej odpowiadać europejskiej dyrektywie 112. Uściślając, definicja „przywozu/wywozu” towarów zostanie zamieniona na „przywóz/dostawę na teren Unii Europejskiej lun poza Nią”. Ułatwi to życie tym przedsiębiorcom, którzy definiując eksport/import muszą posiłkować się wspomnianą dyrektywą unijną lub czekać na orzeczenie sądu administracyjnego.

 

Definicja eksportu obejmie również sytuację, w której towar opuszczać będzie granice Unii Europejskiej ogólnie, nie tylko granice Polski. Wciąż jednak wymagane będzie potwierdzenie wywozu towaru w urzędzie celnym.

 

Uściśleniu ulegnie także definicja importu. Art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT opisuje czynności podlegające opodatkowani, w tym import towarów. Po zmianach w zapisie ustawy widnieć będzie „import towarów na terytorium kraju”.

 

Przepis ustawy określający miejsce świadczenia importu przestanie obowiązywać. W zamian

art. 36. – bo o nim mowa – zostanie wprowadzony rozdział 2a. Według niego miejscem importu dla towarów objętych kilkoma procedurami celnymi będzie państwo Unii Europejskiej, w którym procedury te przestaną mieć miejsce. Przykładem procedur, o których mowa, może być skład celny.

 

Otwarty katalog dokumentów i stawka VAT 0%

 

Przedsiębiorcy, którzy eksportują towary, będą mieli ułatwione zadanie ponieważ w życie wejdzie otwarty katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice Unii. W jego skład wejdą np. e-dokumenty pochodzące z systemu teleinformatycznego oraz wydruki takich dokumentów (potwierdzone przez odpowiedni urząd celny).

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej stosują różne dokumenty potwierdzające wywóz towaru. Dzięki wprowadzeniu otwartego katalogu dokumentów, eksporterzy nie posiadający dokumentów zawartych w zmienionym art. 41 ust. 6a, wciąż uprawnieni będą do zastosowania stawik VAT 0%.

 

Stawkę VAT 0% będzie można również zastosować w eksporcie jeszcze przed dostawą. Warunkiem będzie otrzymanie przez podatnika części lub całości zapłaty. Stawkę zerową będzie można zastosować wówczas gdy eksport towaru nastąpi nie później niż 2 miesiące od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę. Warunkiem zastosowania stawki będzie również otrzymanie dokumentu, który potwierdza uiszczenie zapłaty. Odpowiednia dokumentacja oraz specyfika dostarczanego towaru będzie mogła przedłużyć wspomniany dwutygodniowy termin.

 

Obecnie przewóz towaru z jednego kraju Unii na terytorium drugiego kraju członkowskiego traktuje się jako eksport, a nie jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zmiany zniosą wymóg posiadania dokumentów celnych, które w tym przypadku są wymagane.

 

Obowiązek podatkowy – moment powstania

 

Ważną informacją dla przedsiębiorców jest wprowadzenie od 1 lipca 2013 roku nowych zasad powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli nabywcą będzie płatnik VAT, obowiązek taki powstanie z chwila częściowej lub całkowitej zapłaty za towar/usługę. Jeśli nabywca nie będzie vatowcem, obowiązek podatkowy powstanie w momencie zapłaty, nie później niż 180 dni po transakcji sprzedaży.

 

Zwiększona stawka VAT

 

Niektóre towary objęte zostaną zwiększoną stawką VAT. Stawka 23% obowiązywać będzie w przypadku np. kawy. Pocieszeniem dla jej importerów może być to, że zwiększony VAT obejmie jedynie kawę sprzedawaną w lokalach. Niestety wyroby sztuki ludowej i inne wyroby artystyczne również zostaną objęte zwiększonym podatkiem.

 

Resort Finansów pracował również nad wprowadzeniem 50% odliczenia podatku VAT, które wiązałoby się z eksploatacją pojazdów służbowych. Nie wiadomo jednak, czy zmiana taka wejdzie w życie w przyszłym roku.

 

 

Zostaw odpowiedź