fbpx

Wielka zmiana w polskim e-commerce: marka, głupcze – raport IAB Polska

IAB Polska zaprezentował raport z badania pod tytułem „Content marketing”, z którego wynika, że polski e-commerce dojrzewa do zmian.

O tym, że marketing treści robi w handlu internetowym zawrotną karierę wiemy co najmniej od czasów, kiedy Google zmienił swoje wymagania względem treści na stronach. Dokręcanie śruby, aby treści były „unikalne”, „angażujące” i „przydatne dla użytkowników” trwa od kilku lat i sprawiło, że dotychczas nastawiony na maksimum wydajności marketing internetowy zyskał także ludzką twarz w postaci wzmożonego zainteresowania budowaniem marki. Budowaniem w celu wygrania walki o uwagę konsumenta, dodajmy.

Przy okazji publikacji raportu IAB Polska postanowił podać oficjalną definicję content marketingu, co się chwali, bo nic tak bardzo nie potrzebuje standaryzacji jak środowisko marketingowców internetowych, które uwielbia zasypywać swoich klientów kolejnymi dziwnymi tworami słownymi. Poniżej definicja i można tylko ubolewać, że nie podano przy niej tłumaczenia zwrotu „content marketing” na polski (zapewne należałoby przyjąć tutaj „marketing treści”).

Content marketing to strategiczne podejście do marketingu definiowane jako proces skupiający się na tworzeniu i dystrybucji wartościowych treści. Zarówno w sektorze B2C, jak i B2B celem jest przyciąganie oraz utrzymywanie uwagi ściśle określonej grupy docelowej wokół świata marki.

Co wynika z samego raportu?

  • Po pierwsze: marketing treści zdecydowanie zadomowił się wśród polskim marketingowców. Materiały kontekstowe, czyli poradniki, opisy produktów, infografiki, raporty, artykuły, filmy i inne stosuje już 82 procent spośród przebadanych respondentów.

kontent1

  • Po drugie: głównym celem prowadzenia marketingu treści jest budowanie świadomości marki, produktu oraz wzmacnianie pozycji eksperckiej marki. Ostatecznym celem jest oczywiście sprzedaż, ale świadomość komplikowania się ścieżki zakupowej na wczesnym etapie jest wśród marketingowców coraz powszechniejsza.

kontent2

  • Po trzecie: najważniejszym sposobem mierzenia kontent marketingu pozostaje zasięg. Co prawda wysoko jest także liczba lidów sprzedażowych ale obok nich mierzy się także zaangażowanie oraz czas spędzony na stronie, stąd mamy do czynienia z dobrym zrównoważeniem celów.

kontent3

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25.04–19.08.2016 na próbie 189 wywiadów zbieranych metodą wywiadów internetowych (CAWI). Grupą celową byli marketerzy, pracownicy agencji i sieci reklamowych oraz agencje PR. Dane zebrała Webankieta.

Kwestionariusz składał się z dwóch części. Pierwszy zestaw pytań nie odwoływał się do pojęcia content marketingu, a jego celem było sprawdzenie, czy marketerzy używają dostępnych narzędzi oraz strategii content marketingowych i czy są tego świadomi. W drugiej części została podana definicja content marketingu przyjęta przez IAB Polska, a pytania dotyczyły już konkretnie tej formy komunikacji.

Zostaw odpowiedź