fbpx

World Internet Project Poland 2013 – cz. I

Autorzy opublikowanego kilka dni temu raportu “World Internet Project Poland 2013” odnotowują, że liczba Polaków korzystających z zasobów światowej pajęczyny w ostatnich latach uległa ustabilizowaniu. Udział internautów wśród ogółu mieszkańców Polski (w wieku 15+) wynosi obecnie 62 proc.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 2002 Polaków w wieku powyżej 15 roku życia w okresie 29.05-24.06.2013.

W stosunku do poprzednich edycji raportu, niezmienna pozostaje cecha, która determinuje kompetencje cyfrowe Polaków – jest to wiek. I tak w przedziale wiekowym 15–24 lata korzystanie z sieci deklaruje niemal każdy (94 proc.). Na drugim biegunie internetowej aktywności są osoby najstarsze (60+), wśród których tylko 17 proc. składa taką deklarację.

Różnice są dostrzegalne również, gdy idzie o stopień wykształcenia użytkowników. Podczas, gdy do eksploracji sieci przyznaje się aż 80 proc. użytkowników z wyższym wykształceniem, o tyle w przypadku osób z wykształceniem podstawowym jest to 20 proc.

Duże zaznaczenie na korzystanie z internetu ma również sytuacja społeczno-zawodowa badanych. Sieć jest bezsprzecznie najpopularniejsza wśród uczniów i studentów, z których niemal 100 proc. deklaruje, że z niej korzysta. Coraz częściej z jej zasobów korzystają również bezrobotni, na co zdaniem autorów wpływ mają zmiany demograficzne, jakie w ostatnim czasie zaszły w tej grupie (coraz większy udział ludzi młodych).

W większości domów polskich internautów dostęp do sieci zapewniany jest za pomocą stałego łączą (77 proc.), co 6. internauta natomiast wykorzystuje połączenie mobilne. Dostęp do internetu nie przekłada się jednak wprost na korzystanie z tego medium, 17 proc. niekorzystających z sieci bowiem ma do niej dostęp w domu.

Tegoroczne badanie WIP 2013 przynosi ciekawe wyniki, jeśli chodzi o urządzenia mogące łączyć się z siecią. Po raz pierwszy laptop stał się sprzętem częściej posiadanym w gospodarstwie domowym od komputera stacjonarnego – i to zarówno wśród wszystkich Polaków powyżej 15. roku życia, jak i wśród samych internautów w takim wieku. Odsetek osób posiadających laptop wzrósł w ciągu ostatnich 4 lat prawie 2,5-krotnie, osiągając poziom 47 proc. wśród Polaków i 71 proc. wśród polskich internautów, podczas gdy odsetek posiadających komputer stacjonarny systematycznie spada do odpowiednio: 40 i 57 proc. w 2013 r.

1 komentarz

  1. Ultra Hot 07-11-2013

Zostaw odpowiedź