fbpx

Wybór formy rozliczeniowej przedsiębiorstwa – podstawy

Rozpoczynając działalność gospodarczą poza wyborem formy prawnej zakładanej firmy należy zdecydować się na jedną formę rozliczenia, która będzie obowiązywała minimum jeden rok podatkowy.

Wybór formy opodatkowania wpływa zarówno na poziom opodatkowania jak i zakres,
a co za tym idzie, koszty prowadzonej działalności. Decyzja zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej przez nas działalności, wybranej formy prawnej i spodziewanej wysokości przychodów, ale także chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania wspólnie z małżonkiem.

 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (18 lub 32%)

Jest to forma, która najbardziej przypomina rozliczanie podatków PIT z pracy na etacie bądź umowie o dzieło czy zlecenie. Mamy prawo korzystania z ulg podatkowych (np. na dzieci), wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Różnica jest taka, że mamy większy wpływ niż dotychczas na wysokość kosztów uzyskania przychodów – a to od nich zależy podstawa opodatkowania. Wybór tej formy jest atrakcyjny, lecz wiąże się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości. Należy też liczyć się – przy wyższych dochodach – z ryzykiem „wpadnięcia” w wyższy próg podatkowy (32% od nadwyżki dochodów powyżej 85 528 zł).
 

Podatek liniowy (19%)

Forma analogiczna do poprzedniej, jeśli chodzi o konstrukcję podatku (płacimy go od
różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jego uzyskania). Różna jest stawka podatku – to 19%, niezależnie od wysokości przychodu, co czyni ten podatek atrakcyjnym dla tych firm, które spodziewają się dużych przychodów. Minusem jest brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych (np. na dzieci czy rehabilitacyjnej) oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

„Ryczałtowców” omija pełna księgowość, muszą oni jedynie ewidencjonować przychody.
Od poziomu przychodów naliczany jest podatek – jego stawka zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Nie ma możliwości potrącania kosztów, odliczania ulg czy wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Na tę formę mogą również zdecydować się osoby przechodzące z etatu na samozatrudnienie, które chcą dalej współpracować z byłym pracodawcą.
 
Stawki ryczałtu za 2013 rok:
• 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów
• 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. pośrednictwa
w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych
• 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności
gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze
• 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych
• 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności
gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej
 

Karta podatkowa

Maksymalnie uproszczona forma opodatkowania (nie trzeba prowadzić ksiąg, składać
zeznań podatkowych, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy) przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych oraz przedstawicieli
niektórych wolnych zawodów. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają
corocznie podwyższeniu o wskaźnik inflacji. Wysokość stawki uzależniona jest m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do siódmego dnia każdego miesiąca. Przy wyborze tej formy rozliczania nie ma możliwości korzystania z potrącania kosztów uzyskania przychodów, odliczania ulg oraz wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Nie będziemy też mogli zatrudniać osób na umowę o dzieło lub zlecenie.

Zostaw odpowiedź