fbpx

Wykreuj prawdziwą wartość lub zgiń

Możesz wydrukować ten tekst i umieścić w oknie ulubionej kawiarni lub w poczekalni Twojego lekarza. Możesz przepisać słowa autora na chodniku lub wręczyć kopie tego tekstu każdej osobie, którą spotkasz. Nie możesz przerabiać tych słów, ani pobierać za nie opłat.

To zdania kończące manifest Douglasa Rushkoffa pod tytułem: “Era Jacka Welcha dobiegła końca. Wykreuj prawdziwą wartość lub zgiń”.

 

Rushkoff to jeden z wpływowych amerykańskich myślicieli, teoretyków nowych mediów, czyli przede wszystkim internetu. Uznany dziennikarz New York Timesa, Guardiana, Discover i Daily Beast, laureat nagród Marshalla McLuhana i Neila Postmana postanowił naszkicować obraz współczesnego świata biznesu – jego praw i wymogów.

 

Zdaniem Rushkoffa wynalezienie internetu i zastosowanie go do celów komercyjnych było największą zmianą ekonomiczno-biznesową od czasu wynalezienia pieniądza w formie wspólnej waluty kreowanej przez bank centralny.

 

Tajemnicą współczesnego biznesu według Rushkoffa jest zdolność do przeskakiwania na kolejne poziomy abstrakcji, coraz to śmielej odrywając się od faktycznej wartości wytworzonej. Na przykład tak jak ma to miejsce z derywatami finansowymi, a nawet derywatami od derywat. Walka na rynku finansowym toczy się o to, aby przeskoczyć poziom wyżej.

 

Podobna sytuacja zdaniem Rushkoffa ma miejsce w internecie, w którym wygrywają firmy zdolne do szybkiego skalowania swojej działalności, co stało się już nie przywilejem najlepszych, ale obowiązkiem, tych, którzy pragną przetrwać. Przez skalowalność rozumie Rushkoff przynajmniej zdolność do szybkiej zmiany wielkości zaangażowania przedsiębiorstwa w różnych branżach. A nawet zdolność do szybkiej zmiany samych rozmiarów przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności w sensie np terytorialnym.

 

Jako przykład podaje drobne lokalne przedsiębiorstwa na przełomie lat 80. i 90., które nie chciały i często nie potrafiły konkurować z międzynarodowymi korporacjami, ale mimo to zostały siłą rzeczy “wskalowane” na ich poziom i zmuszone do walki.

 

Zdaniem Rushkoffa sukces w sieci odniosą firmy, które odnajdą swoje wertykalne lub horyzontalne miejsce w złożonym ekosystemie. W skrócie pisze Rushkoff chodzi o to, aby “dostarczać wszystkie rzeczy do pewnej grupy osób” lub “tylko wybrane rzeczy, ale do wszystkich osób” (korzystających z sieci).

 

Przykładem pierwszej firmy jest działalność specjalistyczna, nazywana wertykalną, ponieważ powinna obejmować każdy stopień ze swojej specjalizacji. Np. sklep rowerowy, który oferuje gotowe produkty, akcesoria, części zamienne, usługi i wszystko, co tylko jest potrzebne lub może zostać dostarczone na rynek w ramach tej specjalizacji. Im głębiej tym lepiej.

 

Działalność typu horyzontalnego oznacza pośredniczenie. Przykładem takiej strony jest Google, Amazon czy też Visa. Zwraca przy tym uwagę Rushkoff na Amazona, który od wydawców pobiera aż 55% opłat za sprzedaż książek w wersji cyfrowej, co oznacza, że w tym wypadku bardziej opłaca się być pośrednikiem niż twórcą treści, faktycznej wartości dodanej.

 

I jest to zdaniem autora największa wada współczesnego systemu ekonomicznego. Pośrednicy tego typu, podobnie jak system monetarny z jednej strony komunikują ze sobą strony, ale z drugiej uniemożliwiają funkcjonowanie poza nim.

 

Tego typu sytuacje, gdzie pośrednicy lub kreatorzy abstrakcyjnych modeli oderwanych od tworzenia faktycznych wartości zarabiają więcej od faktycznych wytwórców pozwalają Ruskoffowi powiedzieć, że czasy, w których żyjemy w niczym już nie przypominają industrialnego wieku, w którym rozkwitł General Electric na czele ze słynnym prezesem Jackiem Welchem.

 

Alienacja biznesu od faktycznej wartości wytworzonej osiągnęła punkt szczytowy reasumuje Rushkoff. Podczas, gdy clue działalności biznesowej powinno skupiać się na tworzeniu faktycznej wartości dodanej: produktów, usług, rozrywki.

 

Do tego celu potrzebne są środki trwałe, ludzie, klienci – coś czego sektor finansowy przed kryzysem w którymś momencie zdawał się już nie potrzebować. Dlatego właśnie, wykreuj prawdziwą wartość lub zgiń.

Zostaw odpowiedź