fbpx

Wywiad z Grzegorzem Wójcikiem prezesem Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej

Grzegorz Wójcik, prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki Elektronicznej, która koordynuje projekt powołania e-Izby – Izby Gospodarki Elektronicznej. Dyrektor ds. Korporacyjnych Allegro Group, holdingu zarządzającego wiodącymi, europejskimi platformami handlu elektronicznego i płatności internetowych. Jego 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu mediami cyfrowymi obejmuje budowę innowacji internetowych w sieci radiowej RMF, założenie portalu Interia.pl oraz rozwój multimedialny Grupy ITI (telewizji TVN i portalu Onet). Jako szef Rady Nadzorczej PBI inicjował standardy badań Internetu w Polsce.

Krzysztof Rdzeń: W jakim celu powstała Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej?


Grzegorz Wójcik: Fundacja Rozwoju Gospodarki Elektronicznej została powołana w celu realizacji misji uaktywnienia rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwiązania cyfrowe – rozwój rynku usług świadczonych drogą elektroniczną, handlu elektronicznego oraz usług społeczeństwa informacyjnego. Swoje cele realizuje poprzez współpracę z wieloma podmiotami rynkowymi, wymianę know-how oraz reprezentowanie interesów branży w dialogu z instytucjami krajowej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. W ramach misji, Fundacja zapoczątkowała projekt e-Commerce Polska oraz inicjatywę sformalizowania go w postaci utworzenia izby
gospodarczej – e-Izby.

Czym konkretnie będzie powstająca Izba Gospodarki Elektronicznej  i kto wchodzi w jej skład?

E-Izba (Izba Gospodarki Elektronicznej) będzie formalnie zrzeszać i reprezentować podmioty, które wykorzystują internet do prowadzenia działalności gospodarczej,
w szczególności sklepy internetowe, operatorów płatności on-line, podmioty świadczące e-usługi.

Oczywiście cele e-Izby są zbieżne z celami Fundacji, jednak oficjalnie powołana do życia Izba Gospodarki Elektronicznej będzie dawała pełny, demokratyczny wpływ członków
na organizację, co ma znaczenie jeśli ma ona realnie reprezentować zaplecze złożone
z kilkuset firm członkowskich. Do czasu powstania oficjalnych struktur całość
inicjatyw jest koordynowana przez Fundację, następnie Fundacja przekaże tworzonej
e-Izbie koordynację projektu e-Commerce Polska, którego głównym celem jest rozwój branży handlu elektronicznego i e-usług.

W składzie Komitetu Założycielskiego e-Izby są menedżerowie firm członkowskich oraz przedsiębiorcy. Eksperci rynku e-commerce w ramach siedmiu grup merytorycznych pracują nad szczegółowymi zagadnieniami z zakresu legislacji, edukacji, badań rynkowych, promocji, e-usług, płatności online i e-logistyki.

W tej chwili kluczowe dla e-Izby wydają się być projekty legislacyjne, związane ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w internecie. Najświeższym tematem z tego zakresu jest rekomendacja e-Izby dotycząca
nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, czyli kwestii „cookies”. Innym ważnym obszarem działalności e-Izby jest edukacja branży, w tym projekt „Szkoła e-Commerce Polska”. Eksperci grup merytorycznych e-Commerce Polska prowadzą warsztaty wewnętrzne (bezpłatne dla członków Klubu e-Gospodarki, potencjalnych członków e-Izby), oraz
zewnętrzne podczas różnych konferencji branżowych, którym patronuje
e-Commerce Polska. Więcej o projektach e-Izba i e-Commerce Polska można
przeczytać na www.ecommercepolska.pl.

Jakie problemy małych sklepów internetowych rozwiązuje e-Izba
oraz jak przysłuży się niewielkim usługodawcom B2B w tym sektorze?

Małe e-sklepy i usługodawcy B2B z sektora e-handlu będą mogły w ramach e-Izby
czerpać z know-how większych, uznanych podmiotów rynku e-commerce. Już teraz przedstawiciele małych sklepów internetowych, którzy przyłączyli się do projektu
e-Izba poprzez Klub e-Gospodarki, uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach, prowadzonych przez doświadczonych i uznanych praktyków e-handlu. Aktualnie odbywa się cykl warsztatów wewnętrznych Szkoły e-Commerce Polska, podczas których w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, uczestnicy dowiadują się o metodach skutecznego pozyskiwania klientów, konwersji i retencji. Uczestnictwo w pracach Grup Merytorycznych pozwoli im także wspólnie wypracowywać rozwiązania korzystne dla wszystkich graczy na rynku. Staramy się znaleźć taką platformę kooperacji, by pogodzić interesy konkurujących na co dzień firm. Jest to duże wyzwanie, ale takie właśnie najbardziej motywują nas do działania i póki co odnosimy na tym polu sukcesy, opracowując dobre praktyki, standardy rynkowe czy rekomendacje działań w obszarach legislacyjnych.

Czy i jak małe i średnie e-podmioty mogą kreować kształt polskiego e-commerce współpracując z FRGE?

Dzięki inicjatywom Fundacji, małe i średnie e-podmioty, mają bezpośredni wpływ na rozwój polskiej branży e-commerce. Przedstawiciele firm zaangażowani w prace Grup
Merytorycznych e-Commerce Polska już na tym etapie mają możliwość tworzenia standardów, dobrych praktyk, zgłaszania projektów legislacyjnych, badawczych
i edukacyjnych. Będą mogli uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach jako eksperci e-Izby. Uczestnictwo w organizacji pomoże członkom rozwijać całą branżę e-handlu
i umożliwi wpływanie na otoczenie rynkowe. Skutkiem podejmowanych działań będzie wzrost jakości świadczonych usług oraz rosnący udział e-commerce w całości sprzedaży.

Decyzja o powołaniu e-Izby zapadła w grudniu ubiegłego roku, jak wyglądają pierwsze działania i ogólne zainteresowanie projektem?

Już teraz zauważamy duże zainteresowanie projektem e-Izba ze strony małych
e-podmiotów, które podobnie jak duzi gracze, nie miały do tej pory swojego branżo-
wego reprezentanta. Wierzymy, że sukces e-Izby przełoży się na powodzenie przedsiębiorców branży e-handlu bez wzgęldu na obecny rozmiar i zakres ich działalności.

Pierwsze działania dotyczące spraw legislacyjnych pokazały, że wypracowywanie wspólne stanowisk jest nie tylko lepsze dla branży, ale także tańsze niż samodzielne działania.

Na Jakich zadaniach skoncentruje się Izba Gospodarki Elektronicznej w najbliższych miesiącach?

Do grudnia bieżącego roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej ma zostać wprowadzona nowa dyrektywa konsumencka. Spowoduje ona sporo zmian w zakresie
obowiązków e-sprzedawców, jak również wpłynie na konsumentów. E-Izba
skoncentruje się na opiniowaniu projektów ustaw implementujących tę dyrektywę
oraz opracowaniu materiałów edukacyjnych i ich dystrybucji. To z pewnością będzie
priorytetem, obok trwającej dyskusji o ochronie danych osobowych czy prawach autorskich.


Wywiad ukazał się w 17 wydaniu magazynu Mensis.pl

Zostaw odpowiedź