fbpx

Zaległe składki ZUS – umorzenie należności w 2013 r.

Od 15 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa, dzięki której niezapłacone składki ZUS mogą ulec umorzeniu. Abolicja dotyczy podatników, którzy zalegają z opłatami za okres między 1 stycznia 1999 r. a 28 lutego 2009 r.

Ustawa ma związek z kontrowersyjną decyzją ZUS z 2009 r. Nakazano wówczas przedsiębiorcom, którzy zawiesili działalność gospodarczą, aby uregulowali zaległe składki (wraz z odsetkami) za okres 10 lat. Przypomnijmy, że działalność gospodarcza w zawieszeniu nie wymaga uiszczania składek ZUS. Niedopatrzenia ZUS doprowadziły również do tzw. zbiegu tytułów ubezpieczenia. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalności gospodarczą i jednocześnie pracowali na umowę o pracę nakładczą, obniżali w ten sposób do minimum składki ZUS.

 

ZUS zmienia zdanie

Pierwsza zmiana decyzji ZUS w sprawie regulacji składek dokonała się w 2009 r. Dwie opisane wyżej grupy podatników miały uregulować składki, które stały się zaległe po zmianie decyzji ZUS. Tysiące przedsiębiorstw stanęło w obliczu bankructwa, ponieważ zaległości wynosiły od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Rządowi nie w smak plajtujące firmy, zmienia więc decyzję po raz kolejny
i ogłasza abolicję.

Chcąc ubiegać się o umorzenie zaległych składek ZUS, należy złożyć wniosek w tej sprawie. Najlepiej zrobić to w swoim oddziale ZUS. Ten z kolei ma 2 miesiące na rozpatrzenie i wydanie decyzji.
 

Jakie dokumenty złożyć?

Rodzaj dokumentów, które należy złożyć, jest zależny od tego, kto je składa. Mogą je składać:

  • podatnicy nieprowadzący działalności 1 września 2012 r.,
  • podatnicy prowadzący działalność 1 września 2012 r.

Aby zostać objętym abolicją, pierwsza grupa podatników musi złożyć jedynie wniosek o umorzenie należności.

Podatnicy z grupy drugiej muszą złożyć więcej dokumentów. Oprócz wniosku o umorzenie należności składają również:

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,
  • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
  • zaświadczenia lub oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Wszelkie formularze można znaleźć na stronach WWW Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w placówkach urzędu.
 

Termin złożenia wniosku

Wnioski o umorzenie zaległych składek ZUS można składać przez 24 miesiące od wejścia w życie ustawy abolicyjnej. Osoby, które – mimo wejścia w życie ustawy – otrzymają od ZUS wezwanie do zapłaty zaległych składek, mogą złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji urzędu.
 

Ważne

Aby zostać objętym abolicją, jedyne zaległości w składkach ZUS, jakie posiada podatnik, mogą dotyczyć wyłącznie okresu od 31 grudnia 1998 r. Poza tym umorzenie zaległych składek ma wpływ na wysokość renty i emerytury. W przypadku niektórych płatników te świadczenia mogą okazać się mniejsze.

Możliwość złożenia wniosku o umorzenie mają również osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność uregulowania czyichś składek (spadkobiercy, osoby trzecie).
 

Abolicja zdaniem Kowalskiego

Z perspektywy przeciętnego obywatela tegoroczna abolicja jest niesprawiedliwa. Wiąże się ze specjalnym traktowaniem przez państwo pewnej grupy podatników. W obliczu kryzysu i wiążących się z nim problemów z budżetem podjęta przez ZUS decyzja wydaje się – mówiąc delikatnie – chybiona. ZUS jednak jest sam sobie winien. Brak planu oraz konsekwencji w działaniu skutkuje takimi właśnie sytuacjami.

Co ciekawe, abolicja obejmuje jedynie te osoby, które najdłużej zwlekały z zapłatą zaległości. Ci podatnicy, którzy spłacili je wcześniej, nie dostaną zwrotu poniesionych kosztów. To kolejny przykład braku konsekwencji ZUS, który niektórzy mogą odebrać jako krzywdzący.

Tagi:,

Zostaw odpowiedź