fbpx

Zaostrzenie przepisów dotyczących promocji sprzętu elektronicznego

Od lutego Unia Europejska nakazuje sprzedawcom, informowanie w swoich reklamach o efektywności energetycznej promowanego sprzętu. Te przepisy dotyczą również etykiet informacyjnych i informacji elektronicznych.

Nowe informacje mają pomóc klientom na łatwiejsze zestawienie sprzętów elektronicznych pod kątem zużycia energii. Do tej pory takie przepisy dotyczyły wyłącznie sprzętu gospodarstwa domowego. Od lutego każde urządzenie wykorzystujące do działania energię, musi zawierać odpowiednie oznaczenie klasy energetycznej.

Wynika to z wejścia w życie dnia 01.02.2013 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. poz. 1203), która stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1).

 

Producenci będą teraz umieszczać te informacje na etykietach oraz kartach produktu. Dodatkowo dane te muszą być wyeksponowane tak, by klient z łatwością mógł je odczytać (dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych oraz internetowych).

 

Kolejną zmianą będą poprawione reklamy, które również obowiązkowo muszą być opatrzone informacją o zużyciu energii. Informacje te pojawią się w instrukcjach, ulotkach, karcie informacyjnej, reklamach radiowych, telewizyjnych oraz w Internecie. Należy pamiętać także o tym, że producent oraz importer, musi przechować dokumentację techniczną sprzętu przez pięć lat od wprowadzenia go do obrotu.

 

Za nieprzestrzeganie nowych zasad grożą kary od pięciokrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W związku z nową ustawą zostanie utworzony system monitoringu, a funkcja organu monitorującego system zostanie powierzona prezesowi UOKIK. Czy takie obostrzenia coś zmienią? Na pewno klienci od tej pory sami będą mogli porównać interesujące ich parametry, ponieważ w tej chwili mogli liczyć tylko na sprzedawców, a ci nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę.

Jak natomiast producenci a za nimi sprzedawcy poradzą sobie z nowymi regulacjami czas pokaże.

 


Materiał dostarczony przez ekspertów Trustme.pl

Trustme.pl – Odbierz za darmo, bezpieczny i wiarygodny regulamin sklepu internetowego na stronie www.trustme.pl


Zostaw odpowiedź