fbpx

Zmiany w amortyzacji – motorem napędowym nowych inwestycji

Ministerstwo Finansów ma kolejny pomysł na pobudzenie polskiej gospodarki. Chce przyspieszyć amortyzację środków trwałych, co ma z kolei zachęcić firmy do wzmożonych inwestycji.

Zmiany mają przypaść na lata 2014–2016 i wejść w życie na początku przyszłego roku.

Amortyzacja przyspiesza

Dzięki amortyzacji przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część wartości środka trwałego. Taki zabieg obniża podatek płacony przez przedsiębiorcę, oznacza również możliwość zaliczenia większej części wartości środka trwałego w koszty. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że prace nad przyspieszeniem amortyzacji środków trwałych są na zaawansowanym etapie. O ich skutkach dowiemy się ze znowelizowanego projektu ustawy o CIT i PIT.

Resort finansów poinformował, że w związku z osłabieniem koniunktury, spowodowanym wahaniami firm w zakresie inwestycji, poszukuje działań, które wpłyną stymulująco na gospodarkę. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na inwestycje przed końcem 2016 roku, będą mogli liczyć na przyspieszoną amortyzację środków trwałych. Ministerstwo chce, aby gospodarka wróciła na – jak to określono – właściwą ścieżkę szybkiego wzrostu. Szacuje się, że polskie firmy mają zgromadzone znaczne zasoby finansowe, na przeznaczenie których brak im pomysłu. Kwota ok. 200 mld zł mogłaby zostać zainwestowana na dogodnych warunkach. W grę wchodzi również możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego.

Przewidywane zmiany w amortyzacji

Skutkiem ubocznym zmiany proponowanej przez ministerstwo ma być czasowe zmniejszenie wpływów podatkowych do budżetu. Ich największy spadek spodziewany jest w 2016 roku. Mimo to ważniejsze są skutki pozytywne, takie jak wzrost miejsc pracy związany z inwestycjami. Nowe rozwiązania mają szerszy zakres niż te z poprzedniego pakietu antykryzysowego wprowadzonego w 2009 roku. Obejmą nie tylko firmy z sektora MSP, lecz także całą resztę.

Główną zmianą ma być zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji z 50 tys. euro do 100 tys. euro. Reszta zasad dotyczących korzystania z jednorazowej amortyzacji nie ulegnie zmianie. Podsumowując, z wcześniejszej amortyzacji mogliby skorzystać wszyscy przedsiębiorcy; mali podatnicy, większe firmy, a także ci, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Przyspieszona amortyzacja miałaby objąć swym zakresem środki trwałe zaliczone do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Są to m.in. maszyny i środki transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Dodatkowo Ministerstwo Finansów planuje zezwolenie podatnikom (nabywającym bądź wytwarzającym środki trwałe zaliczone do grup 3–6 KŚT) na dokonywanie 30% odpisu amortyzacyjnego. Oczywiście ulga taka obowiązywałaby tych przedsiębiorców, którzy rozpoczną swe inwestycje między 2014 a 2016 rokiem. Zwiększeniu mają ulec stawki wynikające z tzw. wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.

Jeżeli chodzi o środki trwałe, które objęte są stawką 10% lub mniejszą, przez 12 miesięcy mógłby być stosowany wobec nich współczynnik nie większy niż 4. Dla środków trwałych, których obecna stawka jest wyższa niż 10%, w pierwszych 12 miesiącach stosowany mógłby być współczynnik nie wyższy niż 3.

Co potem?

Kolejne okresy mają przynieść podatnikom możliwości podwyższania stawki o współczynnik nie wyższy niż 2. Nie ma tu znaczenia wcześniej stosowany współczynnik. Sam współczynnik można będzie zastosować do nowo nabytego środka trwałego, jak również do środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie.

Ministerstwo Finansów zaznacza, że proponowane zmiany mogłyby objąć również te inwestycje, które rozpoczęły się przed 2014 rokiem (bądź zakończyły po 2016 roku). Podwyższone stawki amortyzacyjne znalazłyby jednak zastosowanie jedynie do tych nakładów, które poniesione zostaną w latach 2014–2016.

Zostaw odpowiedź