fbpx

ZUS (nie) lubi spóźnialskich

Ubezpieczenie dobrowolne bardzo łatwo stracić. Wystarczy, że raz zapomnimy o terminowym opłaceniu jednej ze składek, a ZUS usunie nas z listy ubezpieczonych. Aby utracone prawo odzyskać, trzeba złożyć wniosek o kontynuację ubezpieczenia. Jak pokazują dane, większość takich próśb rozpatrywana jest pozytywnie.

W ubiegłym roku ZUS przyjął prawie 135 tys. wniosków o wznowienie prawa opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Możliwość pozaterminowego uregulowania zaległej składki otrzymało ponad 119 tys. podatników.

Rozpatrzono również prośby o możliwość pozaterminowego uregulowania składek na dobrowolne ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Spośród 3118 wniosków, negatywnie rozpatrzono jedynie 277. Sytuację utraty prawa do uzyskiwania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, rentowego i emerytalnego określa art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Dowiadujemy się z niego, że wymienione ubezpieczenia przestają obowiązywać wraz z początkiem miesiąca, w którym zapomnieliśmy opłacić pełnej składki, lub uregulować jej w terminie. Nawet jednodniowe opóźnienie w uregulowaniu składki skutkuje utratą prawa do opłacanego przez nas dobrowolnego ubezpieczenia. Niestety, często podatnicy wciąż opłacają swoje składki, nie wiedząc, że ZUS skreślił ich z listy ubezpieczonych.


Artykuł „Zus (nie) lub spóźnialskich” został dostarczony przez specjalistów serwisu ifirma.pl | Podobne artykuły – „Księgowość w działalności e-commerce„.


Gdzie szukać winnego takiej sytuacji?

To zależy. Jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości skreślenia z listy w momencie, w którym decydowaliśmy się na ubezpieczenie, sprawa jest jasna. Z praktyki jednak wynika, że informacja taka nie zawsze jest przekazywana – stąd ilość wniosków o przywrócenie możliwości korzystania z ubezpieczenia i opłaty składki po terminie. Jakkolwiek większość ze złożonych wniosków rozpatrywana jest pozytywnie, nie można nie postawić pytania, czy ich składanie to jedyna właściwa droga, która wiedzie do rozwiązania sytuacji. Wystarczyłaby przecież stosowna informacja przekazywana w chwili wyboru dodatkowego ubezpieczenia. Być może pomogłoby to uniknięciu niektórych niepotrzebnie złożonych wniosków. Najczęstszą przyczyną wykreślenia z szeregu ubezpieczonych jest niewiedza podatnika na temat skutków niedotrzymania terminu opłaty składki.

Jedynym sposobem na niewykreślenie z listy jest terminowe i pełne opłacenie składek. W przypadku wykreślenia z listy, mamy możliwości powrotu na nią – po złożeniu stosownego wniosku (o kontynuowanie ubezpieczenia) i rozpatrzeniu go przez ZUS. Sam proces rozpatrywania oparty jest na analizie okoliczności związanych z utratą prawa do ubezpieczenia, a co za tym idzie, zabiera czas. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdzają np. czy ubezpieczony nie mógł opłacić składki w terminie ze względu na okoliczności losowe. Pod uwagę brane są również czynniki bezpośrednio nie związane z opłacającym ubezpieczenie, możliwe jest przecież, że składka ubezpieczeniowa nie dotarła na czas (lub w całości) z winy banku, poczty, lub innej instytucji zajmującej się przekazami pieniężnymi. W „dochodzeniu” liczy się również okres zwłoki z opłatą i wielkość jej niedopłaty.

Co dzieje się w przypadku odmowy prawa do opłacenia składki po terminie? Po pierwsze, taka sytuacja zdarza się rzadko. Po drugie, ZUS musi decyzję odmowy uzasadnić pisemnie. Ubezpieczony, a w zasadzie „były ubezpieczony”, ma prawo zażądania wydania takiej decyzji oraz wniesienia odwołania do sądu.

Wymogi co do wniosku o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym nie są określone ustawą. Ze względu na to, ZUS rozpatruje je na kilka sposobów, ponieważ różnie można interpretować zachowanie wnioskodawcy, które wynika chociażby z niezalegania w opłatach i terminowego rozliczania się. Warto dodać, że w przypadku korzystnego rozpatrzenia wniosku, w szeregi ubezpieczonych wraca się wraz z początkiem (pierwszym dniem) miesiąca z prawidłowo opłaconą składką ubezpieczeniową.

Więcej informacji o ZUS znajdziecie w poradniku przedsiębiorcy serwisu ifirma.pl.

 


Artykuł „Zus (nie) lub spóźnialskich” został dostarczony przez specjalistów serwisu ifirma.pl | Podobne artykuły – „Księgowość w działalności e-commerce„.


Zostaw odpowiedź