Nad wartością merytoryczną Magazynu Mensis, pionierskiego czasopisma dla branży e-commerce, czuwa Fundacja Nowych Technologii. Misją i głównym celem Fundacji jest aktywne promowanie wiedzy o nowych technologiach w kraju i za granicą, w tym wspieranie publikacji skupiających się na obszarach związanych z tą branżą. 

Działalność Fundacji Nowych Technologii koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy na temat nowych technologii i bieżących trendów, analizie zmian i nowości w zakresie produktów i rozwiązań, po regulacje prawne. Pozwala to na kompleksowe wspieranie podmiotów działających w dynamicznie zmieniającym się obszarze IT oraz powiązanych z nim sektorów, takich jak e-handel i rozwiązań skupiających się wokół sprzedaży online.  

 Fundacja Nowych Technologii

Realizowanie celów Fundacji Nowych Technologii 

Fundacja realizuje w tym celu oraz wspiera i upowszechnia projekty wydawnicze o profilu zgodnym z jej działalnością misyjną. Czasopismo dla branży e-commerce, jakim jest Mensis, aktywnie realizuje te cele poprzez publikowanie aktualności rynkowych, analiz i strategii biznesowych oraz marketingowych, jak również śledzi i analizuje wydarzenia branżowe. 

Fundacja służy pomocą twórcom, naukowcom i podmiotom zaangażowanym w szerzenie wiedzy oraz udostępnia ich publikacje i dorobek naukowy. Fundacja Nowych Technologii popularyzuje również ideę synergii nowych technologii i biznesu oraz wspiera rozwiązania jej się przyczyniające.  

Fundacja zaprasza do współpracy osoby i firmy zaangażowane w integrację środowiska funkcjonującego na styku technologii, biznesu i mediów. Magazyn Mensis realizuje wywiady z osobami aktywnie zaangażowanymi w tworzenie biznesów w obszarze nowych technologii, publikuje case studies oraz opinie ekspertów z tego obszaru. 

  

Prezes Fundacji Nowych Technologii 

Prezesem Fundacji jest Iwona Święcicka, doświadczona w obszarze doradztwa dla firm i sektora bankowego. W swojej praktyce łączy wiedzę praktyczną z obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, negocjacji, zarządzania relacjami z klientem, stosunków międzynarodowych i analizy danych.